Psykiske lidelser hos barn, disse årsakene og typene

Å identifisere psykiske lidelser hos barn er en vanskelig ting å gjøre. Barn har en stor forskjell sammenlignet med voksne, fordi de vil oppleve fysiske, mentale og følelsesmessige endringer under veksten og utviklingen. Barn lærer også vanligvis å tilpasse seg, samt overvinne problemer med andre mennesker rundt seg. Hvert barn vokser også opp til sin egen tid, og det som anses som "normalt" hos barn faller innenfor det brede spekteret av deres atferd og evner. Derfor må enhver diagnose av en psykisk lidelse ta hensyn til hvor godt barnet fungerer hjemme, i familien, på skolen og sammen med jevnaldrende, samt barnets alder og symptomer.

Risikofaktorer for psykiske lidelser hos barn

Årsaken til psykiske lidelser hos barn er foreløpig ikke kjent med sikkerhet. Likevel er det flere faktorer som kan øke risikoen for at barn opplever psykiske lidelser, inkludert:

1. Sykehistorie eller visse medisinske tilstander

Psykiske lidelser hos barn påvirkes også av barnets sykehistorie siden de var i livmoren eller etter fødselen. Faktorene det er snakk om inkluderer helseproblemer hos mor under svangerskapet, underernæring, for tidlig fødsel eller tilstedeværelsen av abnormiteter og hjernesykdommer hos barn. Ikke nok med det, usunn livsstil som hyppig inntak av alkohol, røyking eller bruk av ulovlige rusmidler når moren er gravid kan også øke risikoen for at barn opplever atferdsforstyrrelser i fremtiden. Psykologiske lidelser eller psykiske lidelser hos barn, som depresjon, schizofreni, personlighetsforstyrrelser og bipolar lidelse, kan også gjøre barn mer sannsynlig å ha atferdsforstyrrelser.

2. Foreldre og familieforhold

Å ha problemer i familieforhold eller dårlig foreldreskap kan også gjøre barn mer utsatt for atferdsforstyrrelser. Barn som blir ivaretatt eller lever i et mindre harmonisk miljø eller har opplevd vold, enten fysisk, psykisk eller seksuelt, har også større risiko for å oppleve psykiske lidelser.

Typer psykiske lidelser hos barn

Det finnes flere forskjellige typer psykiske lidelser som kan påvirke barn og ungdom, inkludert:

1. Angstlidelser

En type psykisk lidelse hos barn er en angstlidelse. Barn med angstlidelser vil reagere på visse ting eller situasjoner med frykt, samt vise fysiske tegn på angst, som raske hjerteslag og svette.

2. Oppmerksomhetssvikt/hyperaktivitetsforstyrrelse (ADHD)

Barn med ADHD har generelt problemer med å konsentrere seg eller ta hensyn til ting, kan ikke følge instruksjonene og blir lett lei eller frustrert med tildelte oppgaver. De har også en tendens til å være på farten og impulsive (ikke tenk før de handler).

3. Disruptiv atferdsforstyrrelse

Barn med denne psykiske lidelsen har en tendens til å bryte regler og er ofte forstyrrende i strukturerte miljøer, som skoler.

4. Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse

Barn med denne lidelsen har forvirring i sinnet og har generelt problemer med å forstå verden rundt dem.

5. Spiseforstyrrelser

Denne typen psykisk lidelse hos barn involverer intense følelser og holdninger. Oppførselen hans er uvanlig når det kommer til spising. Barn med spiseforstyrrelser har også en tendens til å ha vektproblemer.

6. Nedsatt eliminering

Eliminasjonsforstyrrelser er lidelser som påvirker barns atferd på badet. Enurese, eller sengevæting, er en av de vanligste eliminasjonsforstyrrelsene.

7. Lærings- og kommunikasjonsforstyrrelser

Barn med lærings- og kommunikasjonsvansker har problemer med å lagre og behandle informasjon, og har problemer med å formidle tanker og ideer.

8. Affektive (humør) lidelser

Affektive lidelser involverer vedvarende følelser av tristhet og/eller humørsvingninger, inkludert depresjon og bipolar lidelse. Den siste diagnosen av lidelsen kalles forstyrrende stemningssvikt, en barne- og ungdomstilstand som involverer vedvarende eller kroniske følelser av irritabilitet, og ofte fører til sinneutbrudd.

9. Schizofreni

Schizofrene lidelser involverer forvrengte tanker og oppfatninger. Barn med schizofreni kan ikke se om noe er ekte eller ikke. Utseendet av symptomer på schizofreni før fylte 12 år er svært sjelden.

10. Tic lidelse

Tic-forstyrrelser får en person til å lage en plutselig, repeterende, ufrivillig og ofte formålsløs bevegelse eller lyd.

11. Autismespekterforstyrrelse (GSA)

Autismespekterforstyrrelse er en av de psykiske lidelsene hos barn som oppstår på grunn av hjernesykdommer som kan ha innvirkning på kommunikasjonsevner og sosiale interaksjoner. Generelt vil barn med ASD se ut til å leve med sin egen verden og fantasi, og de er ikke i stand til å koble følelsene sine med miljøet rundt dem.

Symptomer på psykiske lidelser hos barn

Symptomer på psykiske lidelser hos barn har ulike former, avhengig av hvilken type psykisk lidelse man opplever. Noen vanlige symptomer inkluderer imidlertid:
 1. Manglende evne til å håndtere problemer i daglige aktiviteter
 2. Endringer i søvn- eller spisevaner
 3. Det er klager på overdreven fysisk sykdom
 4. Å bryte reglene, hoppe over skolen, stjele eller bryte ting
 5. Har en sterk frykt for å gå opp i vekt
 6. Langsiktig negativ tenkning
 7. sinneutbrudd som ofte oppstår uten grunn
 8. En nedgang i prestasjoner på skolen er som en nedgang i karakterer
 9. Tap av interesse for å leke med venner eller i vanlige aktiviteter
 10. Bruk mer tid alene
 11. Overdreven angst
 12. Hyperaktiv
 13. Konstant mareritt
 14. Aggressiv og uregjerlig oppførsel
 15. hallusinerer
Til nå er det ingen sikker årsak til psykiske lidelser hos barn. Noen studier indikerer imidlertid at en kombinasjon av biologiske faktorer, arv, traumer og stress kan være årsaken.