Tips for å lykkes med å følge psykotesten og hvordan du vet resultatene

Psykologiske tester aka psykologiske tester er ikke en av stadiene du må gjennom i prosessen med å søke etter arbeid. Psykologiske tester blir også ofte holdt på skolene for å finne ut hvilke interesser og talenter hvert barn har. Men hensikten med psykologiske tester var ikke bare det. Skriftlig psykologisk test eller på nett Det er også ofte en del av den psykiatriske utredningen av noen som mistenkes for å ha psykiske problemer. Hva er egentlig hensikten bak psykologiske tester? Hva slags materiale er målestokken i testen?

Hva er en psykologisk test?

Psykologiske tester, også kjent som psykotester, er grunnlaget for psykologer for å identifisere din mentale tilstand og karakter. Gjennom ulike benchmarks beskrevet gjennom psykologisk testmateriale, kan psykologer finne ut tilstanden til mental helse, personlighet, intelligensnivå (IQ), for å finne ut en persons styrker og svakheter. I arbeidsverdenen brukes psykologiske tester for å forutsi en persons arbeidsprestasjon basert på hans personlighet. Mens man er i den medisinske verden, utføres psykologiske tester for å oppdage psykiske lidelser eller psykiske lidelser hos en person. Psykologiske testresultater hjelper også leger med å bestemme hvilke terapiplaner eller behandlingstiltak som kan tas.

Hva er formen for en psykologisk test?

Psykologiske psykologiske tester kan gjøres hvor som helst, for eksempel på kontoret, skolen, til sykehuset. Psikotes (psykologiske tester) vil ta ganske lang tid opptil timer med ispede pauser. Under den psykologiske testen vil du bli bedt om å svare på spørsmål i form av en skriftlig prøve, eller gjennomgå en-til-en intervju med psykologen som behandler deg. Selv om det ser tilfeldig ut, har skriftlige tester og intervjuer utført i psykologiske tester internasjonale standarder. Det finnes mange typer psykologiske tester som velges ut fra testens behov og mål. Flere typer psykologiske tester utføres ofte, inkludert:

1. Intervju

Intervjuet er kjernen i den psykologiske testen du tar. På denne måten vil psykologen få et klart bilde av en persons holdning og personlighet, sammen med vedkommendes bakgrunn. I denne økten kan du bli bedt om å huske tidligere arbeid eller livshistorie, avhengig av formålet med å gjennomføre den psykologiske testen (medisinsk eller yrkesmessig). Intervjueren kan også stille personlige spørsmål ved behov. Intervjuøkter varer vanligvis 1-2 timer, men nå kan den varigheten forkortes gjennom databehandling. Tidligere ville intervjueren be om biodata og grunnleggende informasjon (f.eks. om familie og tidligere arbeid) direkte. Imidlertid kan disse dataene nå fylles ut direkte på et ark som er digitalisert før intervjuøkten starter.

2. IQ-test

Denne testen er ikke ment å måle din IQ, men ser bare på de mest fremtredende komponentene i intelligensen din. Det er to typer IQ-tester som vanligvis inngår i psykologiske tester, nemlig intelligenstester og nevropsykologiske vurderinger. Intelligenstesten er den typen du vanligvis finner i grunnleggende psykologiske tester (spesielt på jobbtester) og gjøres ved hjelp av Wechsler-skalaen som bare tar ca 1 time å gjennomføre. Wechsler-skalatesten kan utføres av personer i alderen 16-69 år (WAIS-IV) eller barn (WISC-IV). Det er fire undertyper av Wechsler-skalatesten, nemlig:
  • Verbal forståelsesskala, inkludert likheter, ordforråd, informasjon og forståelse.
  • Perseptuell forståelsesskala, inkludert blokkdesign, matriseforståelse, puslespill visuelle bilder, og fullfør bildet.
  • Minneskala, som dekker tallområder, aritmetikk og tall/bokstavfullføring.
  • Hastighetsskala, som dekker symbolsøk, dekoding og angre.
I mellomtiden er nevropsykologiske vurderinger vanligvis kun forbeholdt de som mistenkes for å ha problemer med hjernen (for eksempel merket med ti. Denne vurderingen utføres for å bestemme psykologiske styrker og svakheter hos en person mer omfattende, slik at det tar opptil to dager for å fullføre denne testen. På testen psykologisk kan sensoren også utføre personlighets- og atferdsvurderinger, men disse to aspektene har en tendens til å være subjektive.I tillegg kan du også utføre forskning for spesifikke formål, som for eksempel å oppnå visse prestasjoner på skolen eller forfremmelse på jobb.

3. Online psykologisk test

Psykologiske tester på nett har generelt forskjellige metoder avhengig av hvem arrangøren er. Men fra nettstedet All Psychology er online psykologiske tester delt inn i tre kategorier:
  • En akademisk psykologitest, hentet direkte fra materialet på denne nettsiden og designet for å teste din kunnskap og forståelse av psykologiske prinsipper og teorier.
  • Diagnostiske vurderingstester, utviklet for å hjelpe deg bedre å forstå mental helse basert på de generelle kategoriene psykopatologi og psykiske lidelser. Vær oppmerksom på at denne nettbaserte metoden ikke kan erstatte en fysisk diagnostisk vurdering av en autorisert psykisk helsepersonell.
  • Selvhjelpstester, designet for å gi en bedre forståelse av forhold, kommunikasjon, stressnivåer og så videre. Denne testen vil gi poeng og tolkninger, men bruk den kun som en veiledning.
[[Relatert artikkel]]

Tips for å ta den psykologiske testen

Å ta psykologiske tester er ikke vanskelig hvis du gjør det rolig og forsiktig. Ingen grunn til bekymring, her er noen tips du kan lære før du tar den psykologiske testen:

1. Begynn å lese testspørsmålene nøye

Etter at testspørsmålene er distribuert, kan du bruke noen minutter på å raskt lese spørsmålstypene og se hvor mange spørsmål som er gitt. Dette kan gjøre det lettere for deg å sette en hastighetsstrategi for å svare på hvert spørsmål.

2. Ro deg selv

De fleste tester har et tidskrav. Derfor anbefales det at du svarer på spørsmålene så raskt som mulig for å fullføre eksamen helt.

3. Pass på at ingenting går glipp av

Start med de enkleste spørsmålene først før du går tilbake til de vanskelige spørsmålene på slutten av testen. Selv om denne strategien kan fungere for noen deltakere, gjør den ofte at du glemmer å svare på spørsmålene som har blitt hoppet over. Sørg for at du tydelig merker eventuelle ubesvarte spørsmål, slik at du ikke går glipp av dem.

4. Eliminering av svar

Flervalgsspørsmål anses ofte for å være enkle, selv om du kan bli forvirret hvis du ikke kan materialet. Når du kommer over et spørsmål du ikke vet svaret på, begynn å nøye eliminere alle mulige alternativer.

5. Les spørsmålene nøye

Dette kan høres ut som et kjent råd. Å lese hvert spørsmål nøye er imidlertid en av de viktigste teststrategiene i enhver type psykologisk test. Når du begynner å lese et spørsmål, kan du trekke konklusjoner for raskt før du er ferdig med å lese spørsmålet til slutten. Som et resultat vil svaret ditt som bør fylles ut være feil på grunn av ufullstendig informasjon.

Psykologiske testresultater er ikke "mislykket" eller "suksess"

Det er mange eksempler på psykologisk testmateriale som sirkulerer på ulike nettsider, du kan også bli fristet til å øve for å finne ut de riktige svarene på psykologiske testspørsmål (psykologiske tester). Resultatene av psykologiske tester (psykoter) er imidlertid ikke erklært som "mislykket" eller "suksess". For psykologer, psykiatere eller psykologiske testsensorer brukes svarene dine i psykologiske tester kun som informasjon for å ta avgjørelser. Du kan mislykkes i å få jobb fordi svarene dine virker inkonsekvente og ikke oppfyller selskapets ønskede kriterier. Psykologisk testing er ikke noe du bør være redd for, du trenger ikke engang å lære deg å erobre den. Gjør i stedet testen til et sted å utforske deg selv slik at psykologer kan finne ut din sanne karakter og potensial.