5 typer antidepressiva som kan hjelpe med å overvinne depresjon

Som andre psykiske lidelser er ikke depresjon en triviell tilstand. Personer med diagnosen depresjon, må umiddelbart gjennomgå behandling, blant annet ved å ta rusmidler. Legemidler for å behandle depresjon kalles antidepressiva. Depresjon er en vanlig lidelse som utløser en ubalanse mellom viktige kjemikalier, samt hjernefunksjon. Antidepressiva brukes for å korrigere denne funksjonssvikten.

Flere typer antidepressiva for behandling av depresjon

Antidepressiva for depresjonsbehandling virker ved å påvirke nevrotransmittere, kjemikalier som er viktige for å bære signaler i hjernen. Nevrotransmittere eller kjemiske budbringere jobber også med å regulere humør, appetitt, seksuell lyst og nytelse. Noen eksempler på nevrotransmittere, nemlig serotonin, noradrenalin og dopamin. Personer som er deprimerte har lave nivåer av nevrotransmittere Personer som er deprimerte har lave nivåer av nevrotransmittere. Antidepressiva virker for å øke disse nevrotransmitterne i hjernen. Her er noen typer antidepressiva, som en del av depresjonsbehandling.

1. Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI)

Typer hemmende antidepressiva gjenopptak Selektiv serotonin (SSRI) virker ved selektivt å hemme reabsorpsjon (gjenopptak) nevrotransmitteren serotonin av nerveceller. På den måten kan serotoninnivået øke, og forhåpentligvis gjøre deg lykkeligere. SSRI er en ny klasse antidepressiva, som først ble utviklet på 1970-tallet. Noen eksempler på SSRI-antidepressiva, nemlig:
 • Fluoksetin
 • Paroksetin
 • Vilazodon
 • Citalopram
 • Fuvoxamin
 • Escitalopram
 • sertralin

2. Serotonin og noradrenalin gjenopptakshemmere (SNRI)

Ligner på SSRI, hemmende antidepressiva gjenopptak Serotonin og noradrenalin (SNRI) virker for å hemme reabsorpsjonen av noradrenalin og serotonin av nerveceller. Så den lidende forventes å bli frisk ved å ta dette antidepressiva. Økende noradrenalinnivåer sammen med serotoninnivåer er også gunstig for personer med psykomotorisk retardasjon (svekket utvikling av bevegelse og fysisk tanke). Noen eksempler på SNRI-er er venlafaksin, vuloksetin, desvenlafaksin, milnacipran, levomilnacipran.

3. Trisykliske antidepressiva (TCA)

Trisykliske antidepressiva (TCA) er en eldre type antidepressiv medisin, og ble først oppdaget på 1950-tallet. Legemidlet er oppkalt etter dets kjemiske struktur, som består av tre sammenkoblede ringer av atomer. TCA virker ved å blokkere absorpsjonen av serotonin og noradrenalin i nerveceller. TCA blokkerer også absorpsjonen av en annen nevrotransmitter kjent som acetylkolin (som hjelper til med å regulere skjelettmuskelbevegelsen). Det finnes mange eksempler på TCA antidepressiva, som depresjonsbehandling. Noen av disse inkluderer amitriptylin, desipramin, amoksapin og klomipramin.

4. Monoaminoksidasehemmere (MAOI)

Monoaminoksidase-blokkerende antidepressiva var den første klassen medikamenter som ble utviklet for behandling av depresjon. Denne typen antidepressiva ble først oppdaget på 1950-tallet. MAO-hemmere virker ved å hemme virkningen av et enzym kalt monoaminoksidase. Ved å blokkere virkningen av dette enzymet, kan nivåene av nevrotransmittere øke, noe som forventes å forbedre humøret.

5. Atypiske antidepressiva

Atypiske antidepressiva kan betraktes som en type antidepressiv medikament, som nettopp har blitt oppdaget. Dermed faller ikke denne gruppen inn i en av kategoriene oppført ovenfor. Stort sett øker atypiske antidepressiva nivåene av serotonin, noradrenalin og dopamin på unike måter. Noen eksempler på atypiske antidepressiva inkluderer:
 • Bupropion, som er klassifisert som en hemmer av dopaminabsorpsjon. Denne antidepressiva brukes til å behandle depresjon, sesongmessige affektive lidelser og for å hjelpe folk som ønsker å slutte å røyke.
 • Mirtazapin, som brukes ved alvorlig depresjon. Dette stoffet virker ved å blokkere reseptorene for stresshormonet epinefrin (adrenalin) i hjernen.
 • Trazodon og vortioksetin. Disse to medikamentene brukes til behandling av alvorlig depresjon. Begge er antidepressiva som blokkerer serotoninabsorpsjon samt blokkerer adrenerge reseptorer.
I tillegg til depresjon, kan antidepressiva også brukes til å behandle flere andre tilstander som angstlidelser, overdreven frykt for ting og posttraumatisk stress (PTSD). Likevel, husk at bruken av dette stoffet krever resept fra lege. [[Relatert artikkel]]

Risikoer og bivirkninger av antidepressiva for behandling av depresjon

Antidepressiva brukes noen ganger i kombinasjon med andre medisiner, for å behandle ulike psykiske lidelser. I noen tilfeller kan kombinert bruk av medikamenter som begge virker serotonerge føre til serotonergt syndrom. Serotonergt syndrom er en giftig opphopning av serotonin, som kan utløse fysiske og psykiske lidelser, og er potensielt farlig. Noen av de vanlige symptomene på serotonergt syndrom inkluderer:
 • Muskelrykninger
 • Svette
 • Skjelver
 • Diaré
 • Høy feber
 • Anfall
 • Uregelmessig hjerterytme
 • Bevisstløs
Å ta depressiva medfører fortsatt risiko, så bruken bør overvåkes av en lege. For å unngå dette, fortell alltid legen din om alle medisiner du tar, inkludert reseptbelagte legemidler, reseptfrie legemidler, kosttilskudd eller urtemedisiner.

Notater fra healthQ

Antidepressiva for behandling av depresjon skal kun brukes som foreskrevet. Fremveksten av antidepressive fordeler tar vanligvis opptil åtte uker. I løpet av denne tiden bør du ikke stoppe, redusere eller øke dosen uten først å snakke med legen din. Å stoppe plutselig kan gi plagsomme abstinenssymptomer, og ofte gjøre deg svak. Du har også potensial til å oppleve kvalme, oppkast, skjelvinger, mareritt, svimmelhet, depresjon og anfallsopplevelser.