Årsaker til vapeeksplodering og 5 tips for å forhindre det

E-sigarett- eller vapebrukere må være på vakt. For selv om det hevdes å være sunnere enn vanlige sigaretter, har dette verktøyet en annen risiko, nemlig at det kan eksplodere. Det har vært flere tilfeller av damp som har eksplodert og forårsaket alvorlig skade på brukere. Inntil nå blir årsaken til at dampen eksploderte fortsatt undersøkt. Likevel mener mange eksperter at hendelsen har sammenheng med skade på batteriet. Akkurat som mobiltelefoner bruker vaping et batteri som kan lades opp med elektrisk kraft. Hvis tilstanden til batteriet ikke opprettholdes, og ladeprosessen ikke utføres i henhold til reglene, vil risikoen for at dampen eksploderer øke.

Effekten av eksploderende damp kan være farlig

Det har vært flere hendelser som kan være eksempler på farene ved dampeksplosjoner for helsen. Til tross for den lille størrelsen, kan dette verktøyet forårsake alvorlig skade hvis en eksplosjon oppstår akkurat når det er i bruk. Et eksempel er tilfellet med en 17 år gammel tenåring i USA. Vapen han røykte eksploderte akkurat da han brukte den, brakk underkjevebenet og slapp flere tenner fra kjeven. Ifølge legen som behandlet ham, måtte dette barnet opereres for å gjenopprette kjeven. Han må også bruke en spesiell metallplate implantert i kjeven for å stabilisere bruddet og bør ikke spise fast føde i opptil seks uker, i tilhelingsperioden. Et annet tilfelle skjedde også hos en 24 år gammel mann. E-sigaretten hans eksploderte i jakkelommen. Som et resultat av denne hendelsen fikk han 2. og 3. grads brannskader på brystet og magen.

Tips slik at dampen ikke eksploderer

Ettersom disse e-sigarettbrukerne ser alvorlighetsgraden av skadene som kan oppstå fra en eksploderende damp, bør de virkelig ta hensyn til tipsene nedenfor for å være trygge.

1. Velg en vape som har sikkerhetsfunksjoner

For tiden er det forskjellige typer vapes å velge mellom. Så som et trygt trinn, velg en som har funksjoner som teknologi som kan forhindre overlading, ventilasjonshull for batteriet samt en spesiell lås for å hindre at dampen brenner seg.

2. Vær oppmerksom på hvordan du sparer batteri

Hvis du har et ekstra batteri i nærheten av en vape, sørg for å holde det unna metallgjenstander som mynter eller nøkler. Derfor kan batteriet i kontakt med metallgjenstander utløse en eksplosjon.

3. Ikke lad vapen din uforsiktig

Hver vape må være utstyrt med verktøy lader hver for seg. Så det anbefales at du alltid bruker den originale batteriladeren som fulgte med produktet. Selv om bruk av en mobiltelefonlader faktisk kan lade dampenergi, er risikoen for at dampen eksploderer når den lades større. [[Relatert artikkel]]

4. Vær oppmerksom på ladetiden

Lad kun vapen når det er nødvendig. Når du er ferdig, fjern umiddelbart dampen fra den elektriske tilkoblingen. Ikke fyll denne e-sigaretten hele natten. Fordi å la den være koblet til strøm for lenge, vil øke risikoen for eksplodering.

5. Kontroller regelmessig tilstanden til batteriet

Kontroller regelmessig tilstanden til vape-batteriet ditt og skift ut batteriet umiddelbart hvis det er skadet eller vått. Ikke tving til å bruke batterier som er i dårlig stand, da det er større risiko for eksplosjon.

6. Ikke lad vapen på sengen

Når du lader vapebatteriet, pass på at du plasserer vape på en flat overflate og vekk fra brennbare gjenstander. Det er best å ikke sette en vape som lader på en seng eller sofa, da den er mer utsatt for brann.

7. Lær deg reglene for riktig vaping

Til slutt, sørg for at du har lest anbefalingene for vape-pleie og batteriet utstedt av hver produsent. Hvis batteriet er skadet, sørg for å erstatte det med et originalt batteri av samme merke og riktig type. Husk at vaping ikke nødvendigvis er sunnere og tryggere enn sigaretter generelt sett. Røyking av e-sigaretter er fortsatt i fare for å forårsake helseproblemer, spesielt de som er relatert til lungene. Så fortsett å dyrke intensjonen om å slutte å røyke som helhet, både konvensjonelle og elektriske sigaretter.