Ta en titt på de komplette aktivitetene til School Literacy Movement nedenfor!

Den lave interessen for lesing i Indonesia har gått inn i kategorien bekymring, slik at regjeringen må jobbe hardt for å øke leseferdigheten i landet. Et av programmene til Kunnskaps- og kulturdepartementet i denne forbindelse er implementering av skoleskrivingsbevegelsen. Skolekompetansebevegelsen er et forsøk på å fremme interesse for lesing og skriving hos elever og gjøre det til en livslang holdning. Denne bevegelsen ble født i 2016 av Generaldirektoratet for grunnskole og videregående opplæring i Kunnskaps- og kulturdepartementet og har nå blitt formidlet til alle utdanningskontorer på provins- til by-/distriktsnivå. Denne bevegelsen er ment å forbedre leseferdigheten til det indonesiske folket fra barn i skolealder. Dessverre har ikke dette skolekompetanseprogrammet vist mange resultater. Basert på data fra Kunnskaps- og kulturdepartementet i 2019, er den gjennomsnittlige nasjonale leseferdighetsindeksen (Alibaca) fortsatt i kategorien lav leseferdighet.

Hvordan er skoleskrivingsbevegelsen?

I praksis starter skoleskrivingsbevegelsen på en veldig enkel måte, nemlig lesing eller skriving i 15 minutter som gjennomføres av lærere og elever sammen. Men i konseptet er denne bevegelsen mer enn bare å lære barn å lese og skrive. I Guidebook for Master Design of the School Literacy Movement er det seks komponenter av aktiviteter som kan utføres, nemlig:

1. Tidlig leseferdighet

I denne leseferdighetsbevegelsen vil barn læres evnen til å lytte, forstå talespråk og kommunisere gjennom bilder og tale. Denne aktiviteten kan betraktes som grunnlaget for leseferdighetsutvikling for barn.

2. Tidlig leseferdighet

Denne leseferdigheten lærer barn å kunne lytte, snakke, lese, skrive og telle. Denne leseferdigheten krever barns mer komplekse evner, nemlig å analysere, beregne, oppfatte informasjon, formidle den og beskrive informasjon basert på barnets forståelse.

3. Bibliotekskompetanse

Denne bevegelsen for skoleskriving betyr ikke at den må gjennomføres i biblioteksrommet, men dens essens er å introdusere barn til hvilke typer bøker som finnes på biblioteket. Lærere kan tilby skjønnlitterære eller sakprosa bøker, oppslagsverk og andre typer bøker slik at barn kan ha kunnskap om å forstå informasjon mens de fullfører en artikkel eller forskning.

4. Mediekunnskap

Barn blir introdusert for ulike former for massemedier i Indonesia, alt fra trykte medier, elektroniske medier, digitale medier, inkludert sosiale medier. Formålet med skoleskrivingsbevegelsen i mediesektoren er at barn kan forstå og sortere informasjon på en ansvarlig måte, og bruke disse mediene riktig.

5. Teknologisk kompetanse

Denne bevegelsen for skoleskriving vil lære barn å mestre teknologi, med utgangspunkt i maskinvare (maskinvare) og programvare (programvare). Materialet som undervises starter fra enkle ting, som å slå på/av datamaskinen, til etikk i å bruke teknologien i seg selv.

6. Visuell kompetanse

Dette er en avansert forståelse mellom mediekunnskap og teknologi. Barn skal gis en forståelse av digitalt innhold som er etisk og ikke bryter med sosiale normer, for eksempel ved å se kortfilmer eller diskutere upassende innhold i sosiale medier. Aktiviteter i skoleskrivingsbevegelsen kan gjennomføres i tråd med læreplanen som brukes ved lærestedet. Læreren kan for eksempel be barnet om å holde en presentasjon om økonomi eller barnet blir bedt om å holde en tale under flaggseremonien. I mellomtiden er emnet for skoleskrivingsbevegelsen ikke bare elever, men også lærere som tilretteleggere. Dessuten har barn nå bred tilgang til informasjonskilder, både i den virkelige verden og i cyberspace, noe som kan få elevene til å vite bedre enn lærere. [[Relatert artikkel]]

Hva er fordelene med skoleskrivingsbevegelsen for barn?

Gjennom bevegelsen for skoleskriving forventes det at barn har en intelligent tankegang når det gjelder å bruke kunnskapskilder i trykte, visuelle og auditive former. I dagens digitale tidsalder er leseferdighet svært viktig for å filtrere informasjon som er fakta eller svindel. I et større omfang vil opprettelsen av et samfunn med høy leseferdighet også øke levestandarden og velferden. Forskning sier at leseferdighet kan gi ulike fordeler, for eksempel:
  • Øke økonomisk vekst
  • Redusere fattigdom og kriminalitet
  • Støtt opprettelsen av et demokratisk samfunn
  • Forebygging av farlige sykdommer som lurer hos barn, inkludert HIV/AIDS
  • Redusere fødselsraten
  • Å danne et barns personlighet som er selvsikker og tøff.
Å bygge leseferdighet er ikke en prosess hvis resultater kan sees på kort tid. Imidlertid kan bevegelsen for skoleskriving være det første skrittet for å bygge barns bevissthet om viktigheten av å forstå lesing, skriving og forståelse av informasjon fra ulike kilder, slik at de ikke lett blir provosert og splittet av bløff.