Hærverk hos ungdom: påvirkning og hvordan man kan overvinne det

Hærverk er en handling eller atferd som er destruktiv. Å ødelegge betyr ikke å måtte ødelegge, men handlinger som skader miljøet eller offentlige anlegg. Hærverk kan omfatte krusing på offentlige anlegg, forsøpling, tenning av bål uforsiktig (som å brenne dekk), ødelegge vinduer og bygninger, skrape billakk og andre uansvarlige handlinger. I Big Indonesian Dictionary er vandalisme definert som handlingen med å ødelegge eller ødelegge kunstverk og andre verdisaker. Denne handlingen er klassifisert som skadelig, ikke bare for deg selv, men også for miljøet rundt. Hvorfor skjedde denne handlingen? Og hvorfor forbindes det ofte med tenåringer? [[Relatert artikkel]]

Årsaker til hærverk blant tenåringer

Ungdomstiden er en fase i en persons liv som er i utvikling. På dette stadiet er behovet for selvaktualisering eller anerkjennelse av miljøet veldig stort. En studie i Sampang-området, Øst-Java, utført av State University of Surabaya, forklarte at en av triggerne for vandalismeatferd hos ungdom er eksistensen, også kjent som behovet for å bli anerkjent av det omkringliggende miljøet. Når man diskuterer årsaker, er fremveksten av en atferd et resultat av en kombinasjon av flere relaterte faktorer. Det er flere sammenhengende faktorer som fører til hærverk blant tenåringer.

1. Ungdoms psykologiske påvirkning

Ungdomspsykologiske endringer kan være en av utløserne for hærverk Ungdom er i en overgangsperiode mellom barn og voksne, som kanskje ikke er fysisk og psykisk modne. På dette tidspunktet er de fortsatt i ferd med å finne sin identitet og har en tendens til å ha ustabile følelser. Fysiske og psykologiske endringer bidrar til følelsesmessige endringer hos ungdom. De har en tendens til å ville prøve nye ting, spesielt for å få anerkjennelse fra miljøet. Dette får ofte tenåringer til å oppføre seg som "eksplosive" for alle forhold, hendelser eller feil de opplever.

2. Sosialt miljø

Venner og foreninger kan virkelig være en refleksjon av deg selv. I denne overgangsperioden fra barndom til voksen alder har tenåringer en tendens til å foretrekke å henge med vennene sine. Et dårlig sosialt miljø kan påvirke ungdomsatferd i negative handlinger. Dette er utelukkende som en form for selveksistens i vennekretsen.

3. Innflytelse på sosiale medier

I dagens digitale tidsalder har sosiale medier blitt vanlig for de fleste tenåringer. En av effektene av sosiale medier er at de også påvirker negativ atferd hos ungdom, som for eksempel hærverk. Fremveksten av stinkende innhold " opprører ” og hærverk på sosiale medier påvirker også indirekte tenåringer til å gjøre det samme i det virkelige liv.

4. Familiemiljø

Hærverksatferd kan oppstå på grunn av manglende oppmerksomhet fra familien, familien kan faktisk også være en av faktorene som forårsaker hærverk hos ungdom. En artikkel med tittelen Tenårings hærverk og viktigheten av foreldre-barn-relasjoner for å håndtere det nevner at foreldreskap spiller en rolle i vandalismeatferd hos ungdom. Dette er fordi foreldre og familie er de nærmeste menneskene i ungdomsgenerasjonen som er direkte involvert i utviklingen av selv- og ungdomspsykologien. Noen problemer fra familiemiljøet som er i fare for økende hærverksatferd, blant annet:
  • Mangel på oppmerksomhet slik at tenåringer begår hærverk som en form for flukt eller selvinnlysende for deres eksistens.
  • Mangel på familiekontroll over tenåringer som relasjoner, miljø eller sosiale medier som de er interessert i.
  • For overbærende tenåringer. I dette tilfellet har familien en tendens til å frigjøre og ikke forby avvikende oppførsel hos ungdom.

5. Sanksjoner er ikke faste

Ubesluttsomme sanksjoner fra det omkringliggende miljøet og lokale myndigheter bidro også til de utbredte hærverkshandlingene blant tenåringer. [[Relatert artikkel]]

Hvordan håndtere hærverk hos tenåringer?

Det er forskjellige måter som kan gjøres som et forsøk på å overvinne vandalisme hos ungdom, nemlig:

1. Gjennom en familietilnærming

Som det nærmeste miljøet for tenåringer, må familier bygge god kommunikasjon for å overvinne dette problemet. Lytt til dem og la dem si sin mening om noe. Bekreft (innrøm) det de føler først, i stedet for å benekte det. Dette vil gjøre dem mer åpne for familien. Rapportering fra Psychology Today, tilbakeholdenhet mot tenåringer er ikke en effektiv måte å håndtere kriminalitet som oppstår. Det betyr ikke frigjørende, det er bare at det må være familiekontroll, gjensidig forpliktelse og god kommunikasjon mellom de to.

2. Positive aktiviteter

Å avlede ungdom til positive aktiviteter bidrar til å overvinne hærverk Noen ungdommer driver med hærverk fordi de tørster etter anerkjennelse. Å takle hærverk i tenårene før det løper tøyles, er å avlede det til positive aktiviteter. Identifiser tenåringens interesser og talenter, avled dem til nyttige aktiviteter som fritidsaktiviteter, sport, musikk, dans, fotografering og så videre. Disse positive aktivitetene kan være en travel timeplan for tenåringer på fritiden, slik at de kan unngå unødvendige handlinger. I tillegg kan de også oppnå prestasjoner på ikke-akademiske felt og få anerkjennelse derfra.

3. Rådgivning og terapi

Noen ganger er noen familier motvillige til å søke profesjonell hjelp, for eksempel psykologer på grunn av det negative stigmaet. Faktisk er det ingenting galt med at familier og tenåringer sitter sammen for å få en rådgiver til å håndtere problemene som oppstår. Rådgivning kan gjøres med psykolog eller BK-lærer på skolen. Som en mer nøytral part kan en profesjonell rådgiver hjelpe deg med å finne en bedre løsning for å oppnå et felles mål, forbedre oppførselen og tankegangen til tenåringen, eller hva som må rettes opp fra foreldrenes side.

4. Strenge sanksjoner

Å overvinne hærverk kan absolutt ikke gjøres av den ene parten alene, familien for eksempel. Det må være støtte fra andre partier for å løse hærverket. Spesielt hvis handlingene som er iverksatt har skadet allmennhetens interesser. Strenge sanksjoner fra offentligheten og myndighetene mot vandalister må håndheves for å ha en avskrekkende effekt. [[Relatert artikkel]]

Hva er konsekvensene av hærverk?

Skadene forårsaket av hærverk kan ikke bare påvirke miljøet rundt, men også ungdommene selv. Følgende er noen av hovedeffektene av hærverk på ungdom.

1. Del miljøet

Den virkelige virkningen av hærverk forårsaker skade på de fleste offentlige anlegg. Klotter på veien, skader på offentlige fasiliteter og spredt søppel er severdigheter som ikke fryder øyet. Ikke bare det, virkningene av skadene forstyrrer også orden, bruker offentlige rom og reduserer kvaliteten på bylivet. Dette har også innvirkning på kostnadene ved å reparere offentlige anlegg som ikke er billige.

2. For tenåringer

Ikke bare skader miljøet, hærverk har også en negativ innvirkning på fysisk vekst, så vel som den intellektuelle, mentale og sosiale utviklingen til ungdom. Som et resultat kan dette utløse ulike helse- og sosiale problemer, samt negativ atferd til kriminelle handlinger hos ungdom. Gitt de alvorlige konsekvensene for tenåringen din, inkludert miljøet, er det viktig å prøve å håndtere dem, spesielt for å forhindre hærverk. Her kan familiens rolle være den første måten som kan gjøres. Ungdomskriminalitet er en prosess for selvmodning for tenåringer. Foreldre og familier bør begynne å bli «hjem» for tenåringer for all usikkerheten de opplever, slik at de unngår feil assosiasjoner og avvikende oppførsel. Kommunikasjon mellom barn og foreldre må bygges riktig slik at tenåringen din ikke leter etter andre rømninger. Hvis du fortsatt er motvillig til å konsultere direkte, kan du dra nytte av funksjonene prat med psykolog vi i SehatQ familiehelse-appen. Last ned appen på App Store og Google Play nå!