Vil du bli en klinisk psykolog? Dette er rollen og utdanningen

Den økende variasjonen av spørsmål angående mental helse kan gjøre deg mer interessert i å utforske feltet klinisk psykologi. For å forstå mer, se den fullstendige forklaringen av psykologifeltet på denne.

Hva er klinisk psykologi?

Klinisk psykologi er en gren av psykologien som fokuserer på diagnostisering og behandling av emosjonelle, atferdsmessige og psykiske lidelser. Når det gjelder andre problemer som kan behandles av klinisk psykologi, inkludert lærevansker, alvorlig stress, depresjon, rusmisbruk, angstlidelser og spiseforstyrrelser. Dette feltet integrerer vitenskapen om psykologi med behandling av komplekse problemer som kan oppleves av mennesker. Denne vitenskapen blir en interessant ting for noen mennesker som ønsker å studere menneskelig atferd og jobbe i dette feltet.

Bli en klinisk psykolog

For å engasjere og engasjere seg videre i verden av klinisk psykologi, er klinisk psykolog yrkesvalget du må ta. Kliniske psykologer har primært fokus på behandling av kroniske psykiske problemer, som schizofreni og bipolar lidelse. Ikke bare det, en klinisk psykolog håndterer også lettere psykiske problemer, som angstlidelser, stress og depresjon. Hver klinisk psykolog vil jobbe i en rekke kapasiteter. For eksempel er det kliniske psykologer som jobber direkte med klienter og driver personlige terapitjenester. Denne typen klinisk psykolog tilbyr vanligvis kort- og langtidspolikliniske tjenester til klienter som trenger hjelp til å håndtere psykiske plager. I mellomtiden vil en klinisk psykolog i skolemiljøet få i oppgave å hjelpe barn som har vanskeligheter med å lære. På universitetet kan en klinisk psykolog hjelpe studentene med å ta beslutninger om deres fremtidige karriere. Dette yrket vil også hjelpe studentene til å holde seg sunne følelsesmessig og oppnå sine akademiske mål. For å forstå ytterligere, her er noen av rollene til en klinisk psykolog i samfunnet i hovedtrekk.
  • Utføre utredning og diagnostisering av psykiske lidelser.
  • Behandle psykiske lidelser. Dette inkluderer også problemer med alkohol- og rusavhengighet.
  • Tilbyr vitnesbyrd innen juridiske områder knyttet til klinisk psykologi.
  • Hjelp kundene med å definere planer og mål.
  • Underviser i psykologi ved universitetet.
  • Utføre forskning relatert til klinisk psykologi.
  • Lag og administrer programmer for å forebygge og behandle sosiale problemer.
Det er flere tilnærminger som kliniske psykologer kan ta for å utføre sine oppgaver. Følgende er noen av metodene som brukes.

1. Psykodynamisk tilnærming

Dette perspektivet mener at underbevisstheten spiller en viktig rolle i en persons oppførsel. Kliniske psykologer som bruker denne terapien kan bruke teknikker som fri assosiasjon for å undersøke klientens ubevisste motivasjoner.

2. Kognitivt atferdsperspektiv

Kliniske psykologer som bruker dette perspektivet vil se på hvordan klienter oppfører seg, tenker og føler når de samhandler. Kognitiv atferdsterapi fokuserer ofte på å endre tanker og atferd som bidrar til psykiske plager.

3. Humanistisk perspektiv

Dette humanistiske perspektivet er en tilnærming som ser på klienter som mennesker og fokuserer på ting som er iboende i mennesker, for eksempel selvaktualisering. [[Relatert artikkel]]

Hvordan bli en klinisk psykolog?

Hvis feltet klinisk psykologi er av interesse for deg og du ønsker å bli klinisk psykolog, så er det et par ting du må gjennom. Kliniske psykologer skal ha doktorgrad i psykologi og få opplæring med klinisk bakgrunn. Utdannelseskravene for å kunne jobbe som klinisk psykolog er ganske strenge og tar lang tid. De fleste kliniske psykologer bruker omtrent fire til seks år på forskerskolen etter å ha oppnådd en bachelorgrad. Etter å ha fullført et akkreditert doktorgradsprogram, må aspirerende Kkinis-psykologer også fullføre veiledet opplæring og eksamen. Det er noen ting du trenger å vite om klinisk psykologi og å bli en klinisk psykolog. Å bli klinisk psykolog kan hjelpe deg å gi et bidrag til samfunnet for å øke bevisstheten om viktigheten av psykisk helse.