Kjenn til funksjonene og etikken til sykehusisolasjonsrom

Sykehusisolasjonsrom er svært viktig for pasienter som trenger spesialbehandling. Målet er å redusere risikoen for smitte. Personer på vakt eller besøker sykehusisolasjonsrom må følge visse prosedyrer. Den viktigste faktoren som avgjør når en person behandles på et ordinært rom eller sykehusisolasjonsrom er sykdommen vedkommende lider av. Hvis sykdommen er svært smittsom, må den behandles på et isolasjonsrom. [[Relatert artikkel]]

Forskjellen med vanlig avdeling

Dersom en ordinær avdeling lar flere pasienter behandles samlet på ett rom, er ikke dette tilfellet med et sykehusisolasjonsrom. Pasienten vil bli behandlet alene, den medisinske undersøkelsesprosedyren er forskjellig fra den på vanlig avdeling. Noen eksempler er leger og sykepleiere med masker, alle som kommer inn på rommet må ha på seg spesielle klær, og tilgang for besøkende kan også helt utelukkes. Sykehusisolasjonsrom finnes for å forebygge krysskontaminering eller kryssinfeksjon både fra pasienter, besøkende og medisinsk personell på sykehus. Ordet "isolasjon" kan høres skremmende ut for lekmannen, som om pasienten er veldig farlig. Men det er ikke sant. Pasienten ble med vilje behandlet på et sykehusisolasjonsrom slik at tilhelingsprosessen foregikk optimalt og det ikke var mulighet for smitte til andre personer. Hvert sykehus har en annen prosedyre for å bestemme pasienter i isolasjonsrommet til deres sikkerhet. Imidlertid kan det gjennomsnittlige isolasjonsrommet klassifiseres i:
 • Standard isolasjon

I et standard sykehusisolasjonsrom må alle som kommer inn og ut av pasientrommet vaske hendene eller rengjøre grundig hånddesinfeksjonsmiddel. Hansker og spesialvester kan brukes ved behov.
 • Kontaktisolasjon

Deretter er det kontaktisolasjon eller kontaktisolasjon beregnet på organismer som kan spres for hånd, som f.eks Clostridium difficile årsak til diaré. Det er derfor medisinske arbeidere som sykepleiere må bruke spesielle vester og hansker når de går inn i dette isolasjonsrommet. Det fryktes at hvis ikke, kan hender berøre smittsomme organismer og overføres til neste pasient.
 • Spytt isolasjon

Isolering av spytt eller dråpeisolasjon brukes til hoste eller nysing som kan overføre sykdom, men i umiddelbar nærhet. For dette isolasjonsrommet blir medisinske arbeidere bedt om å bruke masker og øyevern. I visse tilfeller, som pasienter som lider av hjernehinnebetennelse, må de være på dette isolasjonsrommet til de er ferdige med antibiotika i henhold til legens anvisninger. Andre sykdommer som influensa og kikhoste kan også være i dette isolasjonsrommet.
 • Isolering av dråpekjerner (luftbåren)

Den neste isolasjonen er for pasienter som lider av kopper, tuberkulose eller kusma. Overføringen av disse sykdommene skjer gjennom partikkeldråpekjerner som kan overleve i luften på hele sykehuset, selv i forskjellige etasjer. Pasienter med denne kategorien bør være i isolasjonsrom. I mellomtiden må medisinske arbeidere bruke verneutstyr for ikke å inhalere sykdomsfremkallende organismer og risikere å komme inn i lungene. I tillegg til de flere typene isolasjonsrom ovenfor, kan navne- og kategoriseringsbegrepene være forskjellige, avhengig av sykehus. Den røde tråden forblir imidlertid den samme, nemlig behandlingsrommet som reduserer muligheten for smitte eller sykdomsoverføring. For pasienter som er innlagt på sykehus har alle rett til å få en utfyllende begrunnelse for når de skal behandles på isolasjonsrom og når ikke. Hvis det fortsatt er ting som er forvirrende, ikke nøl med å spørre sykehuset.

Hvem skal behandles på isolasjonsrommet?

Tilstanden som gjør at en person må behandles på et isolasjonsrom på sykehus er hvis han lider av en svært smittsom sykdom. De fleste er sykdommer som kan overføres gjennom luften. Dette betyr at personer som puster inn luft som er forurenset med visse bakterier eller virus kan bli smittet, ikke bare gjennom dråper som kan komme ut når de hoster eller nyser. Noen eksempler på sykdommer som generelt krever behandling i isolasjonsrom er:
 • Kopper
 • tuberkulose
 • Røde hunder
 • Meningitt
 • Difteri
 • struma
 • Salmonella
 • Matforgiftning (visse typer)
 • Pasienter som er eller skal gjennomgå transplantasjonsoperasjoner
Når pasientens tilstand bedres og risikoen for smitte avtar, er det ikke behov for behandling på isolasjonsrommet. Pasienter kan anbefales å gå hjem eller på vanlig avdeling. I tillegg skal sykehuset også ha muligheter for håndvask el hånddesinfeksjonsmiddel inneholder alkohol for å redusere muligheten for håndsmitte. Utstyr i isolasjonsrommet må også være lett å rengjøre og ikke utsatt for oppbygging av støv eller fuktighet rundt det.

Etikk ved å besøke pasienter i isolasjonsrom

Å besøke en pasient på et isolasjonsrom er absolutt ikke det samme som å besøke en pasient på pasientens vanlige soverom. Når noen blir bestemt for å bli behandlet på et isolasjonsrom, så må de som besøker følge den etikken sykehuset anvender. Spesifikk etikk er utformet for å beskytte og forhindre helsepersonell fra å spre infeksjon mellom pasienter. Alle i nærheten av isolasjonsrommet bør sørge for:
 • Håndhygiene
 • Bruk av verneutstyr, som PPE, masker, hansker
 • Sørg for sikker og hygienisk injeksjon
 • Riktig håndtering av potensielt forurenset utstyr eller overflater i pasientens miljø
 • Hosteetikett.
Når en pasient er isolert, må alle helsepersonell og besøkende følge alle disse retningslinjene. Helsepersonell har ikke lov til å spise eller drikke i isolasjonsrom og må alltid rengjøre hendene før de går inn i rommet og når de forlater rommet.