Førstehjelp under sår og blødning på riktig måte

Når en ulykke inntreffer og forårsaker alvorlige skader, er det best å umiddelbart ringe en ambulansetjeneste og profesjonelt helsepersonell. Tilsvarende hvis det er en alvorlig kvelningshendelse. Men mens du venter på at medisinsk hjelp skal ankomme, er det flere førstehjelpstrinn du kan ta for å hjelpe personer som er skadet eller kveler.

Førstehjelp ved sår og blødninger

Hovedtrinnet for et blødende sår er å stoppe blødningen. Dette trinnet bør gjøres før du kler såret.

1. Stopp blødningen

Den riktige måten å stoppe blodet på er å legge press på det skadde området ved å bruke et rent, svært absorberende materiale, for eksempel en bandasje, bandasje, håndkle eller klut. Påfør trykk i noen minutter til blodet slutter å komme ut.

2. Bruk hansker

Hvis tilgjengelig, bruk engangshansker ved håndtering av blødende sår. Dette trinnet er nyttig for å redusere risikoen for infeksjon.

3. Sjekke såret

Se etter gjenstander som sitter igjen eller sitter fast i såret. Hvis det er det, ikke trykk eller trekk i den. For å stoppe blødningen, trykk rundt objektet. Lag en form for støtte eller støtte rundt gjenstanden som sitter fast før du pakker den inn med en bandasje. Med dette utsettes ikke objektet for trykk. Ta ham så til legen for videre behandling. Hvis ingenting er igjen eller sitter fast i såret, fortsett å trykke forsiktig til blødningen stopper. Deretter binder du såret godt nok med en ren og steril bandasje. Hvis blødningen vedvarer etter at såret er bandasjert, trykk igjen på såret med en bandasje eller et rent håndkle til blødningen stopper. Pakk deretter inn den nye bandasjen uten å fjerne den forrige. Fortsett å sjekke såret for å sikre at blødningen har stoppet helt.

4. Løfting av den skadde delen

Hvis skaden oppstår på hånden, løft den skadde hånden slik at den er over hodet og hjertet. Dette trinnet tar sikte på å redusere blodstrømmen til såret. I mellomtiden, når såret oppstår i beinet, legg deg ned og støtt det skadde beinet til dets posisjon er høyere enn hjertet. For eksempel med puter eller en haug med håndklær.

5. Hvis noen del er kuttet eller ødelagt

Hvis et lem er kuttet av (f.eks. en finger), ikke vask det med vann. Pakk stykket inn i ren plast, pakk deretter plasten inn i osteduk og legg den i en beholder fylt med isbiter. Vær forsiktig så du ikke berører isen direkte da dette kan øke risikoen for frostskader ( frostskader ). Ta deretter offeret og beholderen som inneholder avkuttet til sykehuset. [[Relatert artikkel]]

6. Rengjør og bind såret

Når blødningen har stoppet, kan såret renses og bindes for å forhindre infeksjon. Husk at du må vaske hendene med såpe og rent rennende vann før du behandler såret. Rengjør såret med rent rennende vann. Er du usikker på springvann, kan du bruke kokt vann eller flaskevann. Tørk deretter såret ved å trykke forsiktig på såret med et rent håndkle. Dekk såret med en steril bandasje eller steril plaster. Bytt bandasje eller bandasje flere ganger om dagen og hold såret tørt og rent mens du dusjer. Bandasjen eller bandasjen kan fjernes etter at såret er synlig lukket. Hvis det er kraftig blødning, har stopping av blødningen som mål å forhindre mer blodtap og minimere risikoen for sjokk.

Førstehjelp ved brannskader

Hjelpemiddel for brannskader varierer også, avhengig av graden av brannskader den lidende opplever. Her er forklaringen

1. Grad 1

Brannskader som bare oppstår i det øverste hudlaget (epidermis) kalles førstegradsforbrenninger. Hvis dette skjer, bløtlegg den brente kroppsdelen i rent vann eller avkjøl kroppsdelen under rennende vann til smertene gir seg.

2. Grad 2

For andregradsforbrenninger, nemlig de som oppstår i epidermis og en del av laget under (dermis), gjør det samme for å avkjøle forbrenningen. Hvis det ikke er rennende vann som kan brukes til å kjøle ned såret, kan du bruke en romtemperert kompress. Husk å unngå isposer da de kan senke kroppstemperaturen og forårsake mer skade. Etter at såret er rent, dekk brannskaden med en steril, ikke-klebrig gasbind eller bandasje. Unngå å lukke såret for tett. Bare sørg for at såret er helt dekket og teip kantene på gasbindet eller bandasjen sammen med en spesiell tape. Hvis det vises en blemme, må du ikke knekke blemmen. Dette vil faktisk øke risikoen for infeksjon. Det anbefales heller ikke at du påfører smør, olje, lotion eller krem ​​på brannskader. Hvis hudområdet som er berørt av brannskaden er stort nok, legg den skadde ned. Hvis mulig, plasser den forbrente kroppsdelen høyere enn hjertet. Dekk deretter til pasienten og ta ham til sykehuset.

3. Grad 3

For tredjegradsforbrenninger som oppstår i epidermis, dermis og dypere hudlag, er øyeblikkelig legehjelp nødvendig. Ta umiddelbart offeret til nærmeste sykehus. Ved å kjenne til en rekke førstehjelp for blødende sår og brannskader, forventes du å være bedre forberedt når du håndterer disse situasjonene. Husk imidlertid at medisinsk bistand fra profesjonelt helsepersonell fortsatt er nødvendig for å gi videre behandling.