Bli kjent med helsefremming og dens fordeler for publikum

Hva tenker du på når du hører om helsefremmende arbeid? Nei, dette handler ikke om promotering av helsetilbud som ofte gir rabatter på ulike medisinske tjenester slik at folk er interessert i å få behandling. I henhold til konseptet fremmet av verdens helsebyrå World Health Organization (WHO), er helsefremming en kombinasjon av ulike tiltak som spenner fra utdanning, myndighetspolitikk og organisatoriske forskrifter. Målet er å skape sunne samfunnsforhold, både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. I mellomtiden beskriver Helsedepartementet i Republikken Indonesia helsefremming som et forsøk på å øke samfunnets evne til å kontrollere helsefaktorer. Formen kan være gjennom å lære av, av, for fellesskapet, slik at de kan være selvstendige og hjelpe de rundt seg.

Helsefremming inkluderer disse tingene

Informasjon om helsetilbud inngår i helsefremmende arbeid. Det er 3 hovedting som må prioriteres av helseinstitusjoner i å drive helsefremming, nemlig helsekunnskap, holdninger til helse og helsepraksis.

1. Helsekunnskap

Kunnskap om helse inkluderer alt en person vet om måter å opprettholde helse på. Kunnskapen det er snakk om kan dreie seg om smittsomme sykdommer, faktorer knyttet til og/eller påvirker helse, kunnskap om helsetjenester og kunnskap for å unngå ulykker.

2. Holdning til helse

Holdning til helse er en persons mening eller vurdering av forhold knyttet til helsevedlikehold. Holdningene det vises til er viktige handlinger i håndteringen av smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer, holdninger til faktorer som er relatert til og/eller påvirker helse, holdninger til helsetjenester og holdninger for å unngå ulykker.

3. Helsepraksis

Helsepraksis for en sunn livsstil er alle aktiviteter for å opprettholde helse. Dette omfatter tiltak mot smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer, tiltak mot faktorer relatert til og/eller påvirker helse, tiltak vedrørende helseinstitusjoner og tiltak for å unngå ulykker.

Helsefremmende arbeid under Covid-19-pandemien

Under Covid-19-pandemien er helsefremming utført av myndighetene og ulike helseinstitusjoner viktig. Publikum må få så mye informasjon som mulig, med tanke på at SARS-CoV 1-viruset som forårsaker Covid-19 er en relativt ny type virus. Det er fortsatt mange fakta bak som ennå ikke er kjent. Håndvask er sterkt omtalt i helsefremmende arbeid. Gjennom godt helsefremmende arbeid kan folk finne ut hvordan de kan hindre spredning av dette viruset. WHO anbefaler selv helsefremmende tiltak for å legge vekt på forebyggende tiltak, som:
 • Vaske hender

  Bruk såpe og skyll under rennende vann, eller brukhånddesinfeksjonsmiddel inneholder alkohol for å rengjøre hendene. Dette enkle trinnet kan drepe alle virus som kan være på hendene dine.
 • Hold avstand

  Ikke fortrengs og nærme andre mennesker, i det minste innenfor en radius på 1 meter. Dette er viktig for å unngå sprutende dråper fra nysing, hosting eller til og med prat.
 • Hold deg hjemme så mye som mulig

  Hvis du må ut, unngå folkemengder, bruk maske, hold avstand og vask hendene ofte.
 • Ved hjelp av en maske

  Masker bør alltid brukes når du forlater huset. Pass på at masken dekker nesen din, ikke bare munnen eller haken din. Bruk i det minste en tøymaske ikke en maske buff og dykking. Skift masken hver 4. time.
 • Ikke ta på nesen eller øynene

  Etter eller mens du reiser, unngå å berøre øynene eller nesen, slik at virus som kan være på hendene dine ikke overføres til kroppen gjennom disse to organene.
 • Sjekk med legen

  Hvis du opplever symptomer på Covid-19, som feber eller hoste og kortpustethet, sjekk med et sykehus eller helsestasjon. Hvis mulig, ring helseinstitusjonen på forhånd slik at du kan utføre riktige helseprosedyrer for å beskytte andre mot eksponering for virus som kan bæres.
Under denne pandemien er formålet med helsefremming i utgangspunktet det samme, nemlig å bevisstgjøre folk om viktigheten av en sunn livsstil og alltid overholde helseprotokoller. Gjennom helsefremmende arbeid kan myndighetene også alltid oppdatere informasjon om Covid-19 for publikum med håp om at publikum vil være mer våken og ikke undervurdere virkningen av dette viruset på helsen. For mer diskusjon om Covid-19, spør legen direkte i SehatQ-appen for familiehelse. Last ned nå på App Store og Google Play.