Effekten av mobbing kan merkes til voksne, fysisk og mentalt

Mobbing er et globalt problem. På den ene siden får denne skammelige oppførselen myndighetene til å skjerpe reglene mot gjerningsmennene. Men på den annen side har mobbing blitt sett på som en normal fase som ser ut til å måtte passeres når man vokser opp som tenåring og voksen. Noen ganger glemmer vi at virkningen av mobbing er så innflytelsesrik på en persons fremtid. Effekten av mobbing på kort sikt kan sees tydelig. Spesielt hvis mobbingen skjer fysisk. Blåmerker og blødninger kan sees umiddelbart og blir en drivkraft for å få gjerningsmannen til å be om unnskyldning. Men hva med mentalt? Å gråte etter å ha vært utsatt for mobbe er bare en midlertidig tilstand. Dusinvis eller til og med tiår senere er disse mentale sårene vanskelige å lege. Denne tilstanden er ikke mobberes kryptiske sanger, men basert på valide forskningsresultater. Både på kort og lang sikt må virkningen av mobbing være kjent av alle, spesielt barn, foreldre og lærere.

Effekten av mobbing på kort sikt

Effektene av mobbing som er lettest å gjenkjenne er de som viser seg på kort sikt. Som ofre kan både voksne og barn oppleve tingene nedenfor som et resultat av mobbing fra mennesker i deres miljø.

1. Psykologiske problemer

Mobbeofre viser ofte symptomer på psykiske problemer, også etter at mobbingen har funnet sted. De vanligste tilstandene er depresjon og angstlidelser. I tillegg kan effektene av mobbing også gi psykosomatiske symptomer, nemlig psykiske problemer som utløser forstyrrelser i den fysiske helsen. Dette gjelder ikke bare voksne, men også barn. Når det for eksempel er på tide å gå på skolen, vil barnet få vondt i magen og ha vondt i hodet, selv om det ikke er noe fysisk galt i kroppen. Disse er kjent som psykosomatiske symptomer.

2. Søvnforstyrrelser

Den negative effekten av mobbing som også kan sees tydelig er søvnforstyrrelser. Mobbeofre synes ofte det er vanskelig å få en god natts søvn. Selv om du kan sove, er det ikke sjelden den tiden er pyntet med mareritt.

3. Selvmordstanker

Effekten av mobbing på denne kan ikke bare nærme seg voksnes sinn. Mobbeofre i alderen barn og ungdom står også i fare for å få tanker om å avslutte livet. Ikke sjelden kommer det rapporter om hendelser med barn i skolealder som døde av selvmord etter å ha blitt mobbet av jevnaldrende. Dette er faren for mobbing som foreldre bør være oppmerksomme på.

4. Kan ikke blande seg med menneskene rundt

Barn og voksne som opplever mobbing er indirekte plassert i en lavere sosial status enn jevnaldrende. Dette gjør at mobbede ofre ofte føler seg ensomme, neglisjert og fører til redusert selvtillit.

5. Ytelsesforstyrrelser

Effekten av annen mobbing, nemlig barn har en tendens til å ha vanskeligheter med å oppnå læringsprestasjoner. De vil synes det er vanskelig å konsentrere seg i timene, går ofte ikke på skolen og er ikke inkludert i aktiviteter på skolen.

Den langsiktige effekten av mobbing

Effekten av mobbing merkes ofte fortsatt av ofre, til og med dusinvis eller til og med tiår etter at hendelsen fant sted. Langtidseffektene av mobbing ser man sjelden, men det er nettopp dette som gjør at offeret føler seg mer plaget. Forskere i Storbritannia forsket på virkningen av mobbing opptil 40 år etter at det skjedde. Som et resultat er det flere langsiktige påvirkninger som ofrene føler, for eksempel følgende:
  • Helseforholdene til mobberne, som nå er 50 år gamle, har en tendens til å være verre både mentalt og fysisk.
  • Deres kognitive funksjon er også lavere enn jevnaldrende som aldri har blitt mobbet.
  • Livskvaliteten og nivået på livstilfredsheten til mobbede ofre har også en tendens til å være lavere enn jevnaldrende som aldri har opplevd mobbing.
Effekten av mobbing er heller ikke alltid forutsigbar. Barn som er utsatt for mobbing kan ikke vise tegn til å bli forstyrret av denne behandlingen. Men senere i livet har disse barna høyere risiko for å utvikle en depressiv psykisk lidelse og få psykiatrisk behandling. Andre bevis for de langsiktige konsekvensene av mobbing kommer også fra resultatene fra en studie på 1420 barn i alderen 9-16 år som har vært utsatt for mobbing. Eksperter undersøker deres mentale tilstand 4-6 ganger over en periode på flere år. Som et resultat er det mer sannsynlig at barn som har opplevd mobbing opplever ulike typer angstlidelser og panikklidelser. I tillegg kan traumer forårsaket av mobbing mottatt som barn også endre strukturen i hjernen senere i livet, og vil påvirke evnen til å ta de riktige avgjørelsene. Til slutt, barn som ble mobbet som barn har en tendens til å ha problemer med å sosialisere seg når de vokser opp, fordi:
  • Det er vanskeligere å få jobb eller beholde jobben du har
  • Det er vanskelig å fokusere på én ting
  • Vansker med å samhandle sosialt med andre mennesker
  • Har en tendens til å være mer utsatt for sykdom
[[Relatert artikkel]]

Notater fra SehatQ

Effekten av mobbing kan merkes akkurat da og tiår etter. De opplevde kortsiktige konsekvensene inkluderer psykologiske lidelser som depresjon og angstlidelser, søvnforstyrrelser, reduserte prestasjoner på skolen og på jobben. I mellomtiden, på lang sikt, har barn som tidligere ble mobbet en tendens til å finne det vanskelig å få jobb, kan ikke samhandle sosialt, og er mer utsatt for psykiske lidelser og har en tendens til å trenge hjelp fra en psykiater oftere. Hvis du eller barnet ditt er utsatt for mobbing, ikke vær redd for å ta de nødvendige skrittene for å føle deg bedre. Terapiøkter med psykolog eller psykiater kan være første skritt for å forbedre livskvaliteten på grunn av mobbing. Ønsker du å spørre mer om barns helse, spør legen direkte i SehatQ-appen for familiehelse. Last ned nå på App Store og Google Play .