Ikke bare ta bilder av sykehuspasienter, dette er reglene

Å ta bilder av sykehuspasienter bør ikke være uforsiktig, spesielt hvis du ønsker å spre bildet. Forstå derfor reglene slik at du ikke trenger å forholde deg til loven hvis sykehuset eller pasienten ikke ønsker å få tatt bilde.

Gjør dette før du tar bilder av sykehuspasienter

Vær forsiktig før du tar bilder av sykehuspasienter. Å ta bilder på sykehus skal i prinsippet ikke krenke personvernet til sykehuspersonell, pasienter eller pasientens familie. Av denne grunn anbefales det at du gjør følgende før du tar bilder av sykehuspasienter:
 • Spør pasientens tillatelse

  Hvis festen du vil ta bilder av ikke har noe imot, så ta gjerne bilder. På den annen side kan du uansett ikke ta bilder hvis pasienten eller familien motsetter seg det.
 • Ber om tillatelse til sykehuset

  Dette gjøres når du tar bilder i forsknings- eller arbeidsøyemed. Du må forklare formålet med skuddet, og du må kanskje vente noen timer til dager før du får lov til å skyte.
Etter å ha innhentet tillatelse, må du også overholde prinsippene, standardene og etiske retningslinjer som er universelle og ikke krenker personvernet til pasienter og deres familier. Følg de eksisterende prosedyrene før du tar bilder av sykehuspasienter, inkludert signering av en rekke dokumenter om nødvendig, for å unngå søksmål som kan oppstå i fremtiden. [[Relatert artikkel]]

Offentlige forskrifter om å ta bilder av sykehuspasienter

Forbudet mot å ta bilder av sykehuspasienter uten hensyn til personvernet er basert på myndighetsbestemmelser, enten gjennom lover eller departementsbestemmelser. Følgende er noen eksempler på denne forskriften og deres innhold som understreker spørsmålet om fotografering på sykehus.

1. Lov nr. 44 av 2009 om sykehus

I denne loven er det å ta bilder av sykehuspasienter regulert av kapittel VIII om rettigheter og plikter til sykehus og pasienter. Artikkel 29 sier at sykehus er forpliktet til å respektere og beskytte pasientenes rettigheter. Artikkel 32 i samme lov skisserer da flere pasientrettigheter. En av rettighetene som må aksepteres av pasienter er å få personvern og konfidensialitet for sykdommen de lider av, inkludert medisinske data. Når sykehuset ikke klarer det, kan etaten få administrative sanksjoner fra myndighetene. Den letteste sanksjonen er en advarsel, så stiger den til en skriftlig advarsel, en bot, og den strengeste er tilbakekall av sykehustillatelse.

2. Helseministerens forskrift nr. 4 av 2018 om sykehusforpliktelser og pasientforpliktelser

Du bør virkelig ikke ta bilder på fødestua. Denne ministerielle forskriften er et avledet av sykehusloven som er beskrevet tidligere. Forskriften omfatter mer detaljerte forhold, herunder spørsmål om å ta bilder av pasienter på sykehus, selv om den ikke er konkret. Artikkel 26 i Helseministerforskriften nr. 4/2018 sier at pasienter (og deres familier) har rett til å motta medisinsk hjelp på sykehus. De må også respektere rettighetene til andre pasienter, besøkende, samt helsearbeidere og annet personale som arbeider på sykehus. Vedrørende dette kan sykehuset gi beskjed til pasient eller familie dersom de ønsker å ta bilder av sykehuspasienter, spesielt dersom pasienten er en annen (ikke familie). I tillegg har du heller ikke lov til å ta bilder enkelte steder på sykehuset, som f.eks.
 • babyrom
 • Fødestue
 • Intensivrom
 • Utvinningsrom
 • psykiatrirommet
 • Informasjons- og teknologirom
 • Medisinsk fillagringsplass
 • Et annet rom med begrenset tilgang
Vær oppmerksom på om det er et klistremerke som forbyr å ta bilder av sykehuspasienter før du tar bilder og publiserer dem på sosiale medier-kontoer. Sykehus har rett til å irettesette, gi advarsler og ta rettslige skritt dersom forbudet ikke overholdes. Hvert helsesenter kan ha ulike interne regler angående etikette for å ta bilder av sykehuspasienter. Dette er også lovlig og er regulert i lov og forskrift fra helseministeren.

3. Lov nr. 11 av 2008 om informasjon og elektroniske transaksjoner (ITE)

Å ta bilder av sykehuspasienter uten tillatelse kan også være gjenstand for lovbrudd i henhold til ITE-loven. Dette skjer når en pasient eller et familiemedlem som ikke vil ha bildet tatt, føler at bildet anses som fornærmende, ærekrenkende og krenker anstendigheten. Du kan overbevise pasienten, familien eller sykehuset hvis du nekter å gi tillatelse i begynnelsen av aktiviteten. Men ikke tving enn si ta bilder av sykehuspasienter ulovlig for å unngå ulemper og potensielle søksmål i fremtiden.