Gå rolig inn i pensjonsalderen gjennom BPJS pensjonsgaranti

Ved inntreden i pensjonsalder vil livsnødvendighetene fortsette å løpe, mens inntekten er relativt fraværende. Derfor må du forberede deg på pensjonisttilværelsen med nøye økonomisk planlegging og gjøres konsekvent så lenge du fortsatt er i din produktive alder for å tjene penger. Basert på myndighetsforskrift nr. 45 av 2015, er pensjonsalderen for BPJS Employment Pension Security-programmet 57 år. Videre økes pensjonsalderen med ett år for hvert neste tredje år frem til pensjonsalderen som er 65 år. En viktig nøkkel for å forberede økonomisk sikkerhet for pensjonering er tidlig sparing. Du kan bruke ulike finansielle instrumenter godkjent av Financial Services Authority (OJK), hvorav ett er gjennom Pensjonsgarantien fra BPJS Ketenagakerjaan.

Trygg ved pensjonsalder med BPJS pensjonsgaranti

Pensjonssikkerhet er en trygd som har som mål å opprettholde en anstendig levestandard for deltakere i BPJS Ketenagakerjaan-programmet som har gått inn i pensjonsalderen. Denne garantiytelsen utbetales hver måned fra når en person går i pensjonsalder, har varig total uførhet, eller til arvingene til deltakeren som dør. BPJS Pensjonssikkerhetsbidrag tas fra månedslønnen mottatt av ansatte med høyeste lønnsgrense basert på beregninger på IDR 7 000 000. Den månedlige avgiften som betales til BPJS Ketenagakerjaan er tre prosent, med to prosent betalt av arbeidsgiver og én prosent trukket i lønnen til den ansatte. Det er flere BPJS Pension Guarantee-fordeler du kan nyte godt av, nemlig:

1. Alderspensjonsytelser

Denne ytelsen er i form av månedlige kontanter som gis når du går inn i pensjonsalder til du dør. Forutsetningen er at innskuddstiden din har nådd minimum 15 år eller tilsvarende 180 måneder.

2. Uførepensjon

Denne fordelen er i form av månedlige kontanter som gis til deltakere som er helt ufør på grunn av en ulykke og ikke lenger kan jobbe. Kontanter vil bli gitt til du blir frisk eller dør, forutsatt at du har betalt kontingenten i minst en måned og tetthetsgrad minst 80 prosent.

3. Enke-/enkemannspensjonsytelser

Denne fordelen er i form av månedlige kontanter gitt til enker/enkemenn som blir arvinger etter deltakere i BPJS Employment Pension Security. Kontanter gis inntil enken/enken gifter seg på nytt eller dør.

4. Barnetrygd

Denne fordelen er i form av månedlige kontanter gitt til barn (maksimalt to personer) som blir arvinger etter deltakere som dør. Kontanter gis til barnet er 23 år eller har jobbet eller giftet seg.

5. Foreldrepensjonsytelser

Denne fordelen er også i form av månedlige kontanter gitt til foreldre (mor/far) som er arvinger til deltakere som dør med singelstatus. Deltakere i BPJS Employment Pension Guarantee har ikke rett til denne pensjonsalderprogrammet hvis:
  • Han gikk inn i pensjonsalderen og oppfylte ikke 15-års innskuddsperioden
  • Han har varig total uførhet og har ikke engang vært medlem på en måned med minimum tetthetsgrad 80 prosent
  • Han døde før selv ett år av å være en deltaker med et minimum av tetthetsgrad 80 prosent.
Deltakere med de tre kriteriene ovenfor vil imidlertid fortsatt ha nytte engangsbeløp, nemlig de akkumulerte bidragene pluss resultatene av utviklingen. [[Relatert artikkel]]

Forbereder seg til pensjonisttilværelsen

Selv om de ikke lenger jobber, kan pensjonister fortsatt tjene inntekter fra sparing, fra leie eller salg av eiendeler eller varer de eier, til å investere i kapitalmarkedet. Et av trinnene du kan ta er å maksimere pensjonsfondet ditt. En pensjonskasse er en juridisk enhet som administrerer og driver et program som lover ytelser når du når pensjonsalder. Pensjonskasseproduktet gir ytelser i form av en pengesum som utbetales av deltakeren etter at deltakeren går av med pensjon. Pensjonskassefunksjoner inkluderer:
  • Samle kontingent
  • Utvikle eller invester pengene den forvalter
  • Utbetaling av pensjonsytelser i henhold til reglene og rettighetene til hver enkelt deltaker.
Pensjonsgarantiprogrammet av BPJS Ketenagakerjaan er et av pensjonsfondene som er anerkjent og overvåket av OJK slik at sikkerheten til pengene dine er garantert. Bortsett fra BPJS, er det andre institusjoner som også administrerer pensjonsfond, inkludert PT Taspen (et pensjonsfond for State Civil Apparatus alias ASN) og PT Asabri (for TNI-soldater, Polri og ASN i Forsvars- og sikkerhetsdepartementet). I tillegg finnes det også et pensjonsfond for finansinstitusjoner (DPLK) for personer som ikke tilhører de ovennevnte gruppene, som frilansere, gründere og andre. DPLK er dannet av en bank eller livsforsikringsselskap hvis bidrag betales regelmessig per måned. Så, hva slags forberedelse til pensjonsalder velger du?