9 Autistisk barneterapi som kan gjøres

Terapi for barn med autisme kan hjelpe barn til å mestre ulike ferdigheter og forbedre livskvaliteten. Autisme er en hjerneutviklingsforstyrrelse som kan forårsake problemer i barns sosiale samhandlingsevner, kommunikasjon og atferdsmønstre. Barn viser vanligvis symptomer på autisme i det første leveåret. I mellomtiden utvikler en liten andel av barna bare symptomer i alderen 18-24 måneder. Alvorlighetsgraden av denne tilstanden varierer fra mild til alvorlig. Så, hvilken terapi er nødvendig i behandlingen av autistiske barn?

terapi for autistiske barn

United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC) anslår at omtrent 1 av 54 barn identifiserer seg med autisme. Denne lidelsen kan karakteriseres av taleforsinkelser, problemer med å samhandle med andre mennesker, unngå øyekontakt, virke uvitende når man snakker til, oppførsel uvanlig, vanskeligheter med å tilpasse seg når rutinen endres. Typene autismeterapi som kan gjøres for å hjelpe den lille er:

1. Atferds- og kommunikasjonsterapi

Fordi autismeforstyrrelser kan forårsake problemer i barns kommunikasjonsevner og atferd, er terapi for barn med autisme nødvendig. Atferds- og kommunikasjonsterapi kan bidra til å redusere problematferd og lære barna nye ferdigheter. Denne terapien vil lære barnet hvordan det skal opptre i sosiale situasjoner eller kommunisere bedre med andre. I tillegg lærer barn også nye ferdigheter og bruker dem i ulike situasjoner.

2. Logopedi

Logopedi hjelper barn å snakke bedre.Personer med autisme kan oppleve taleforstyrrelser, noe som gjør det vanskelig å snakke. Men logopedi kan hjelpe barn til å snakke og bli bedre til å kommunisere. I tillegg kan denne autistiske terapien innebære ikke-verbale evner, som øyekontakt, veksling med å snakke, bruke og forstå bevegelse. Kanskje lærer barnet også å uttrykke seg ved hjelp av bildesymboler eller tegnspråk.

3. Ergoterapi

Ergoterapi lærer livsaktiviteter og riktig bruk av hverdagslige gjenstander, som å holde en skje eller kneppe en skjorte. Denne autistiske barneterapien fokuserer på barnets behov og mål, for eksempel å gjøre egenomsorg, selvutvikling eller andre aktiviteter.

4. Anvendt atferdsanalyse (ABA)

Anvendt atferdsanalyse (ABA) kan forsterke positiv atferd og forhindre negativ atferd for å forbedre ulike ferdigheter. Fremgangen til barn med autisme vil også bli sporet og målt. ABA består av ulike typer som er tilpasset barnas behov.

5. Synsterapi

Den neste behandlingen for autistiske barn er visuell terapi. Denne kommunikasjonslæringsmetoden gjøres gjennom bilder. Image Exchange Communication System (PECS) bruker bildesymboler for å lære kommunikasjonsferdigheter. Barn skal bruke bildesymbolene til å stille og svare på spørsmål eller ha samtaler. Denne terapien er designet for autistiske barn som ikke kan snakke, ikke kan forstå eller er vanskelige å forstå.

6. Familieterapi

Familieterapi er nyttig for å lære å samhandle med barn med autisme Familieterapi lar foreldre eller andre familiemedlemmer lære å leke og samhandle med barn som har autisme. Denne autistiske barneterapien vil forbedre sosial interaksjonsevne, håndtere problematferd og lære ferdigheter og kommunikasjon i hverdagen.

7. Sosial ferdighetsterapi

Sosial ferdighetsterapi lærer barna ferdighetene de trenger for å samhandle med andre, inkludert å ha samtaler eller løse problemer. Terapi for autistiske barn utføres i grupper eller bare fire øyne.

8. Pedagogisk terapi

Håndtering av barn med autisme kan da gjøres med pedagogisk terapi. Denne terapien er utviklet for å forbedre et barns sosiale, kommunikasjons- og atferdsmessige ferdigheter. I pedagogisk terapi vil barna få et veldig strukturert pedagogisk opplegg. Førskolebarn som får denne terapien viser ofte god fremgang.

9. Sanseterapi

Personer med autisme antas å ha sensoriske prosesseringsforstyrrelser som forårsaker problemer med å behandle sensorisk informasjon, som berøring, balanse og hørsel. Sensorisk terapi vil bruke børster, leker, trampoliner og andre gjenstander for å stimulere et barns ulike sanser. [[Relatert artikkel]]

Mål for håndtering av autistiske barn

Det er ingen spesifikk kur mot autisme så langt. Imidlertid kan de ulike terapiene for autistiske barn ovenfor forbedre barnets utvikling. Målet med å håndtere autistiske barn er å maksimere barns evner, redusere autismesymptomer og støtte deres utvikling og læring. Jo tidligere behandlingen utføres, jo mer nyttig vil barnet være med å lære sosiale, kommunikasjons-, funksjonelle og atferdsmessige ferdigheter godt. Hvis barnet ditt er diagnostisert med autisme, snakk med legen din om den riktige behandlingsstrategien for ham. For å spørre mer om terapi for autistiske barn, spør legen direkte i SehatQ-appen for familiehelse. Last ned nå på App Store og Google Play .