Å kjenne pasientenes rettigheter og ansvar, nøkkelen til jevn behandling på sykehuset

I tillegg til å kunne etikken mens man er på sykehusets venteværelse, er det også viktige ting, nemlig pasientens rettigheter og plikter. Det er avgjørende å forstå dette slik at hvis du noen gang blir pasient, vet du godt hva du skal gjøre og hva du har krav på å få. Både pasienter fra BPJS-deltakere, private forsikringer og uavhengige har samme rettigheter og plikter. Det kan ha en annen form, avhengig av standard operasjonsprosedyre eller SOP for hvert sykehus. [[Relatert artikkel]]

Pasientansvar

Før vi begynner å diskutere pasientrettigheter, vil vi først gjennomgå pasientens plikter. Følgende er et sammendrag basert på forskrifter fra det indonesiske helsedepartementet:
 • Følg reglene på sykehuset
 • Bruk sykehusfasiliteter ansvarlig
 • Respekter rettighetene til andre pasienter, besøkende, helsearbeidere og andre ansatte
 • Gi ærlig, fullstendig og nøyaktig informasjon i henhold til evner og kunnskap
 • Gi informasjon om hans økonomiske evne og helseforsikring
 • Følg den anbefalte behandlingsplanen og godkjent av den aktuelle pasienten etter å ha mottatt en forklaring i henhold til lover og forskrifter
 • Godta konsekvensene av personlige avgjørelser hvis du nekter den anbefalte behandlingsplanen
 • Å gi kompensasjon for mottatte tjenester
Basert på de flere punktene med pasientforpliktelser ovenfor, vil implementeringen helt sikkert variere fra sykehus til sykehus. For eksempel ved yting av kompensasjon for mottatte tjenester, dersom pasienten ikke har vært i stand til å oppfylle sine forpliktelser, er det en avdragsfrihet som kan gis etter avtalen. Gitt at gjennomføringen kan være annerledes, anbefales det sterkt å spørre sykehuset om hvilke rettigheter og plikter pasienten har ved behandling der. Hvis det fortsatt er ting som er forvirrende, ikke nøl med å spørre tydelig til leverandøren eller sykehuset.

Pasientrettigheter

I tillegg til plikter er det selvsagt viktig å vite hvilke rettigheter pasienten har mens han er på sykehuset. Noen pasientrettigheter oppført i lov nr. 8 av 1999 om forbrukerbeskyttelse er:
 • Retten til komfort, trygghet og også trygghet ved bruk av varer/tjenester
 • Retten til å velge varer/tjenester og til å få varene/tjenestene i henhold til valutakursen og de vilkår og garantier som er lovet
 • Retten til korrekt, tydelig og ærlig informasjon om tilstand og garanti for varer/tjenester
 • Retten til å få sine meninger og klager hørt om varene/tjenestene som brukes
 • Retten til å få støtte, beskyttelse og innsats for å løse tvister om forbrukerbeskyttelse på riktig måte
 • Rett til veiledning og forbrukeropplæring
 • Retten til å bli behandlet rettferdig og ærlig og ikke diskriminerende
 • Retten til å få erstatning, erstatning, ombytning dersom mottatte varer/tjenester ikke er i samsvar med avtalen
I tillegg er det også rettigheter knyttet til pasientvern, oppført i lov nr. 29/2004 artikkel 52 med innholdet:
 • Få en fullstendig forklaring av medisinske prosedyrer
 • Spør en annen leges mening eller søk annen mening
 • Få tjenester i henhold til medisinske behov
 • Avslå medisinsk behandling
 • Få et sammendrag av innholdet i journalen
Å vite hva som er pasientens rettigheter og plikter gjør at prosessen med å bruke tjenester som poliklinisk, stasjonær eller andre går smidigere. Hvis noe ikke er forventet, kan du vise tilbake til sykehusforskriften og pasientens rettigheter og plikter.