Gjenkjenne forskjellen mellom mitose og meiose hos mennesker

For at kroppen alltid skal fungere optimalt, må celler alltid regenereres ved å dele seg, enten ved mitose eller meiose. Hva er forskjellen mellom mitose og meiose i denne celledelingen? Mitose og meiose er begge typer celledeling som forekommer i menneskekroppen. Celler deler seg for å erstatte tidligere celler som ble skadet eller døde på grunn av visse skader eller sykdommer.

Forskjellen mellom mitose og meiose

Forskjellen mellom mitose og meiose ligger i cellene som er et resultat av disse delingene. Grovt sett har mitotiske celler lignende egenskaper og funksjon for å få kroppene våre til å vokse. I mellomtiden har meiotiske celler unike og forskjellige egenskaper fra foreldrene. Som et resultat har vi fysiske former og biologiske egenskaper som er forskjellige fra andre individer.

Mitose i menneskelige celler

Mitose er den cellulære prosessen som replikerer eller lager tvillinger av kromosomer. Mitose produserer to identiske kjerner som forberedelse til celledeling. Vanligvis blir mitose umiddelbart etterfulgt av en lik deling av cellekjernen og annet celleinnhold for å dele seg, i to datterceller med samme DNA-innhold som foreldrecellen. Duplisering av cellegenomet skjer i prosessen med mitose. Formålet med mitose er å reparere skadede celler i kroppen, erstatte døde kroppsceller og sikre at menneskekroppen vokser og utvikler seg normalt. For å sikre at den nye cellen inneholder samme DNA som forelderen, må hele genomet til cellen dupliseres før deling skjer. Det kan oppstå feil i denne dupliseringsprosessen. Vanligvis kan kroppen fikse det slik at det ikke forårsaker alvorlige problemer. Men når denne feilen er svært dødelig og ikke kan repareres av kroppen, kan du oppleve ganske dødelige helseproblemer som kreft. I prosessen forekommer mitose i 5 faser, nemlig interfase, profase, metafase, anafase og telofase.

1. Interfase

DNAet i cellen kopieres som forberedelse til celledeling, noe som resulterer i to identiske sett med kromosomer. Under interfase strekker mikrotubuli seg fra dette sentrosomet.

2. Profase

Kromosomene kondenserer til en X-formet struktur som lett kan sees under et mikroskop. Kromosomene pares sammen, slik at de to kopiene av kromosom 1 blir én, de to kopiene av kromosom 2 blir én, og så videre. På slutten av profasen oppløses membranen rundt cellekjernen for å frigjøre kromosomene.

3. Metafase

Kromosomene står pent på linje ende mot ende langs ekvator (sentrum) av cellen. I mellomtiden er sentriolene nå ved de motsatte polene av cellen ved de langstrakte mitotiske spindelfibrene.

4. Anafase

Søsterkromatidene trekkes deretter fra hverandre av den mitotiske spindelen. Denne spindelen trekker en kromatid til den ene polen, og den andre kromatiden til den motsatte polen.

5. Telofase

Ved hver pol av cellen er det nå et komplett sett med kromosomer. En membran dannes rundt hvert sett med kromosomer for å lage to nye kjerner. Enkeltcellen krymper deretter i midten for å danne to separate datterceller som hver inneholder et komplett sett med kromosomer i kjernen, ellers kjent som cytokinese. Denne prosessen markerer også forskjellen mellom mitose og påfølgende meiose, tatt i betraktning at meiose forekommer i 2 divisjoner, nemlig meiose 1 og meiose 2. [[relaterte artikler]]

Prosessen med meiose i kroppen

DNA-replikasjon skjer i prosessen med meiose. Meiose er i utgangspunktet dannelsen av egg- og sædceller. Hos mennesker er kroppsceller diploide (inneholder to sett med kromosomer, ett sett fra hver forelder) med totalt 46 kromosomer (23 par). For å opprettholde denne tilstanden må egget og sædcellene som forenes under befruktningen være haploide (hver inneholder ett sett med kromosomer eller DNA). Dermed må egget og sædcellene først deles ved meiose. Under denne prosessen gjennomgår den diploide cellen DNA-replikasjon, etterfulgt av to runder med celledeling, noe som resulterer i 4 haploide kjønnsceller. Sammenlignet med mitose, er prosessen med meiose faktisk mer komplisert fordi kroppen må studere rekombinasjonen av celler og deres DNA som er unikt og varierer fra individ til individ. Men grovt sett vil celler som deler seg ved meiose gå gjennom 9 stadier, som er delt inn i 2 serier, nemlig meiose 1 og meiose 2. Meiose 1:

Interfase-profase 1-metafase 1-anafase 1-telofase 1-cytokineseMeiose 2:

Profase 2-metafase 2-anafase 2-telofase 2-cytokinese Hvis feil i mitose kan forårsake kreft, vil svikt i visse stadier av meiose resultere i at en person opplever DNA-avvik, både mangel og overskudd. Hos mennesker, for eksempel, er effektene som kan oppstå i form av trisomitilstander eller seksuelle kromosomavvik hos spedbarn. Nå er du ikke lenger forvirret om forskjellen mellom mitose og meiose, ikke sant?