ESTJ-personligheten er typen som liker å lede

ESTJ er en av personlighetstypene basert på Myers-Briggs Type Indikator (MBTI). MBTI er en av de mest brukte psykologiske testene i verden. Denne testen ble utviklet av Isabel Briggs Myers og Katherine Cook Briggs som er mor og datter. MBTI deler personlighet inn i 16 typer. En av dem er ESTJ som står for Utadvendt, sanse, tenke, dømme.

ESTJs personlighetsegenskaper er praktiske og smidige

ESTJ-personligheten beskrives ofte som praktisk og kvikk. De lever basert på virkeligheten de står overfor for øyeblikket, og har en tendens til å prøve å få alt til å gå knirkefritt i henhold til reglene. ESTJ-er er også mennesker som holder seg til tradisjoner og regler, og forventer at andre følger dem også. Med egenskaper som verdsetter tradisjon, lov og sikkerhet som noe av stor verdi, er ESTJ-er ofte involvert i samfunns-, regjerings- eller samfunnsorganisasjoner. På grunn av deres svært normative holdning til livet, blir ESTJ-er ofte sett på som stive, sta og vanskelig å inngå kompromisser. Men ESTJs smidighet har en tendens til å gjøre ham til en leder. Selvtillit og sterke overbevisninger gjør ESTJs flinke til å omsette planer til handling. Imidlertid kan de også være harde og aggressive til tider, spesielt hvis den andre personen ikke lever opp til ESTJs høye moralske standarder. Andre oppfatter ofte ESTJs personlighet som forutsigbar, stabil, svært engasjert og praktisk. ESTJ-er er også typen som uten videre skal være ærlige når de gir sin mening, så de blir ofte sett på som frekke.

ESTJ personlighetstrekk

Noen av egenskapene som personlighetstypen ESTJ utmerker seg med inkluderer:
 • Realistisk og praktisk
 • Alltid pålitelig
 • Selvsikkerhet
 • Liker å jobbe hardt
 • Å ha bånd til tradisjon
 • Ha sjelen og ferdighetene til å være leder

ESTJ-personlighetsfeil

En liste over egenskaper som ESTJ-personlighetstypen kan ha en svakhet for er:
 • Mindre følsom for andre mennesker
 • Ikke fleksibel
 • Vanskelig å inngå kompromisser
 • Ikke flink til å uttrykke følelser
 • Liker å krangle eller krangle
 • Har en tendens til å oppføre seg sjefete (liker å herske)

Personlige relasjoner og karrierer for ESTJ

Selv om det er mye brukt som en karrierevalgsguide, er den beste bruken av MBTI kanskje som et middel til selvrefleksjon. Ved å forstå hvordan vi og andre oppfatter verden og tar beslutninger, kan vi kanskje ytterligere øke vår toleranse og forståelse for andre. Som et utadvendt individ er ESTJ-personlighetstypen omgjengelig og liker å være sammen med andre mennesker. De er i stand til å livne opp atmosfæren, er flinke til å lage vitser og elsker å være sentrum for oppmerksomheten. Familie er veldig viktig for ESTJ-er, og de vil alltid prøve å oppfylle sine forpliktelser overfor familien. De vil heller ikke glemme de tradisjonelle familiearrangementene og sosiale arrangementene. Fra et karriereperspektiv anses ESTJ-typen som en god passform for tilsynsrollen fordi de ser på regler og orden som verdifulle. Som veiledere skal de sørge for at alle holder seg til tradisjoner og lover som er fastsatt av myndighetene. I utdanning og i arbeidssituasjoner vil ESTJ-er jobbe hardt, prøve å følge instruksjoner og ha stor respekt for autoritetspersoner. De er vanligvis punktlige og klager sjelden på forpliktelser. Hvordan oppdaget du ESTJ-personlighetstendensene i deg selv? I så fall kan du bare fylle ut MBTI-testen online. Men for sikre resultater, må du gjøre det i et garantert psykologbyrå. Med dette kan resultatene bli mer nøyaktige. [[Relatert artikkel]]

Notater fra SehatQ

Faktisk er MBTI ikke en test som krever riktige eller gale svar. ESTJ-personlighetstypen er verken bedre eller verre enn noen annen personlighetstype. Hensikten med Myers-Briggs personlighetsindikator er ikke å evaluere mental helse eller diagnostisere psykiske problemer. En studie slår fast at Myers-Briggs-testen ikke er 100 prosent selvrepresenterende. Andre tester er nødvendig fra en psykiater for å analysere en persons personlighet. MBTI har heller ikke til hensikt å sammenligne dine testresultater med andres testresultater. Testen har som mål å gi informasjon og forståelse om din unike personlighet. Kanskje det er dette som gjør MBTI-testen så populær.