Barn må være fylt 7 år som betingelse for å komme inn i grunnskolen, dette er grunnen

I 2019 utstedte kunnskapsminister Nadiem Makarim en forskrift som inneholdt nytt elevopptak (PPDB), inkludert kravene for å komme inn på grunnskolen (SD). Har du tenkt på å sende barna dine på barneskolen i 2020? Før det nye skoleåret starter, la oss se på hvilke opptakskrav til grunnskolen som må oppfylles.

Opptakskrav til grunnskolen

Inkludert i artikkel 5 i Kunnskaps- og kulturministerforskrift nr. 44 av 2019, er kravene for å komme inn i grunnskolen ganske enkle, nemlig kun når det gjelder aldersgrensen for at barn skal gå inn i grunnskolen. I artikkelen er det forklart at:
  • Barn kan registrere seg dersom de er 7-12 år
  • Minimumsalderen for å registrere barn er 6 år 1. juli inneværende år
  • Skoler er pålagt å ta imot elever i alderen 7-12 år
  • Yngre barn har lov til å registrere seg, med yngste alder 5 år 6 måneder 1. juli inneværende år. Forutsetningen er at barnet skal ha potensiale for intelligens og/eller spesialtalent og være psykologisk klar, slik det fremgår av en skriftlig anbefaling fra en profesjonell psykolog.
  • Dersom anbefaling fra psykolog ikke foreligger, kan anbefaling innhentes gjennom skolens lærerråd.
Opptakskrav til grunnskolen må oppfylles. Dersom minimumsalderen for å komme inn i grunnskolen ikke er nok, bør barnet først få utdanning i PAUD. Etter å ha kommet inn på barneskolen melder foreldre barna inn på grunnskolen.

Faren for å ikke oppfylle aldersgrensen for barn som kommer inn i grunnskolen

Ikke bare når de begynner på grunnskolen, må barnas beredskap til å begynne på skolen ta hensyn til flere aspekter. De fleste foreldre tror at målet på et barns beredskap til å begynne på skolen sees ut fra evnen til å lese, skrive eller kunne gjøre matematiske beregninger. Selv om det ikke er et krav for å komme inn i grunnskolen, må foreldre også ta hensyn til andre aspekter ved barnets generelle utvikling, som barnets sosiale og emosjonelle evner, fysiske ferdigheter, samt kommunikasjon og kognitive. Derfor er det i en av artiklene i Kunnskapsministerforskriften ovenfor, for barn som utmerker seg og har spesielle talenter som anses hensiktsmessige for å komme inn i grunnskolen faglig, også nødvendig å sikre deres fysiske og mentale beredskap. Denne beredskapen er viktig å oppfylle fordi den kan hjelpe barn med å utvikle seg på skolen til å kunne komme overens med andre barn, følge instruksjoner og kommunisere deres behov. I følge professor Nancy Carlsson-Paige, ekspert på barneopplæring fra Lesley University, Massachusetts, må foreldre også forstå at når barn har et utdanningsnivå som ikke er i tråd med deres utviklingsnivå og læringsbehov, kan det ha en innvirkning på barnets mentalitet, som å skape følelser av hjelpeløshet, angst og forvirring. Faktisk, ifølge en fersk studie fra Harvard University School of Medicine-forskere, skyldes barneskolebarn som ofte ikke har klart å følge timene i klassen, for det meste at foreldrene deres melder seg på for tidlig. Forskerne fant at sammenlignet med eldre barn hadde de yngste barna i klassen de studerte mye mer sannsynlighet for å få diagnosen ADHD, der barn har en tendens til å være hyperaktive og har vanskelig for å fokusere på læring. Som et resultat konkluderte studien med at barn med lærevansker ofte blir overdiagnostisert og feilbehandlet, rett og slett fordi de blir registrert i en yngre alder. Derfor bør ikke alderen for å begynne på barneskolen være for tidlig. [[Relatert artikkel]]

Er det sant at 7-årsalderen er ideell for å begynne på barneskolen?

Når det gjelder den ideelle alderen for å begynne på grunnskolen, har flere land ulike begrensninger. Finland, hvis utdanningssystem er anerkjent som et av de beste i verden, har implementert formell utdanning som starter når barn fyller 7 år. I den alderen anses barn som fysisk og mentalt klare til å møte de ulike utfordringene de vil få på skolen. En studie med tittelen Tidens gave? Skolestartalder og psykisk helse har vurdert den beste alderen for å begynne på skolen. Denne studien ble utført ved å observere prosessen med nye studentopptak i Danmark. Vanligvis begynner barn i Danmark på skolen når de er 6 år. Forskerne studerte deretter studenter som forsinket læringsprosessen til de var 7 år. Resultatene avslørte at barn som begynte på skolen i en alder av 7 år, hadde mindre sannsynlighet for å oppleve lærevansker, for eksempel å ta hensyn til leksjoner, og hadde 73 prosent mindre sannsynlighet for å være hyperaktive. I mellomtiden, ifølge en studie publisert av forskningsinstituttet IZA, ble det uttalt at barn som var relativt eldre enn klassekameratene på grunnskolen de studerte hadde en rekke fordeler, som:
  • Har en tendens til å ha bedre karakterer på ungdoms- og videregående eksamener senere i livet.
  • Har ledererfaring fra videregående skole senere.
  • Mer sannsynlig å bli registrert i et preakademisk universitetsveiprogram (invitasjonsvei) og komme inn på et toppuniversitet.
Bortsett fra de ulike studiefunnene knyttet til opptakskravene til grunnskolen ovenfor, er det én ting som bør være hovedbekymringen for foreldre, nemlig at barn må være hjemme for å få sin første utdanning fra foreldrene. Fedre og mødre er forpliktet til å være de første lærerne som knytter et sterkt følelsesmessig bånd til barna slik at de er godt forberedt når de begynner på barneskolen senere.