Pass på, disse årsakene til arbeidsulykker kan du unngå

Ingen ønsker å ha en arbeidsulykke, men noen ganger er det uunngåelig. I tillegg til virksomhetens plikt til å skaffe arbeidssikkerhetsfasiliteter, bør du også kjenne til årsakene til vanlige arbeidsulykker for å unngå dem. En arbeidsulykke er en hendelse eller hendelse som fører til at en person får fysisk eller psykisk skade. Disse ulykkene skjer på grunn av ting knyttet til arbeid, for eksempel arbeidsulykker eller på tur mens du er på jobb. Basert på data fra departementet for arbeidskraft i 2019 nådde det totale antallet arbeidsulykker i Indonesia 77 295 tilfeller. Selv om dette tallet er ned 33 prosent sammenlignet med 2018, er tallet fortsatt ganske høyt, så du bør være årvåken mens du utfører pliktene dine.

Hva er årsakene til arbeidsulykker?

Arbeidsulykker oppstår vanligvis på grunn av en kombinasjon av flere faktorer som forårsaker hendelser. Faktorene som forårsaker arbeidsulykker er gruppert i fem kategorier, nemlig:
 • menneskelig faktor

Denne faktoren er en handling som er tatt eller ikke tatt for å kontrollere hvordan ting fungerer i selskapet.
 • Materialfaktor

Årsakene til disse arbeidsulykkene er eksplosjoner, branner og uventet eksponering for giftige stoffer som brukes i den aktuelle industrien, som syrer eller farlige kjemikalier.
 • Utstyrsfaktor

Disse faktorene inkluderer utstyr som ikke er forsvarlig vedlikeholdt slik at det er utsatt for funksjonsfeil og resultere i arbeidsulykker.
 • Miljøfaktor

Årsaken til denne arbeidsulykken refererer til tilstanden til arbeidsplassen, som temperatur, støy, luftkvalitet og lyskvalitet.
 • Prosessfaktor

Dette inkluderer trusler som oppstår fra produksjonsprosessen, som flystøv, damp, røyk, mot støy relatert til produksjonsfaktorer.

Typer skader på grunn av arbeidsulykker

Ikke alle arbeidsulykker forårsaker skader, selv om det ikke er uvanlig at dette faktisk fører til dødsfall. Skader på grunn av arbeidsulykker deles inn i flere grupper etter alvorlighetsgrad, nemlig:
 • dødelig skade (dødsulykke): arbeidsulykke som fører til at en person dør.
 • Skader som resulterer i tapt tid fra jobb (tapstidsskade): en arbeidsulykke som medfører at en person lider av varig uførhet eller mister sin produktive tid i en eller flere arbeidsdager.
 • Skader som resulterer i tapte arbeidsdager (tapstidsdag): arbeidsulykker som fører til at ansatte ikke kan komme på jobb.
 • Kan ikke jobbe eller begrenset arbeid (begrenset plikt): ulykker som resulterer i at ansatte opplever endringer i deler eller arbeidsplaner/-mønstre.
 • Innlagt på sykehus (medisinsk behandlingsskade): en arbeidsulykke som medfører at en person må legges inn på sykehus eller poliklinisk under tilsyn av lege.
 • Mindre skade (førstehjelpsskade): for eksempel skrubbsår, støv i øynene til irritasjon og annet.
 • Ingen skade (ikke-skadeulykke): potensielle hendelser som kan føre til arbeidsulykker. Brann, eksplosjon og avfallshåndtering er imidlertid ikke inkludert i denne kategorien skader.
Førstehjelp ved skader avhenger absolutt av skadenivået arbeidstakere pådrar seg i arbeidsulykken. Personer med dødelige skader bør henvises til sykehus umiddelbart, mens mindre skader kan lindres på selve arbeidsplassen med enkel førstehjelp. [[Relatert artikkel]]

Forebygge arbeidsulykker

Det er ikke bare ansatte som må ta vare på seg selv så de slipper arbeidsulykker. Virksomhetseiere må også ta ulike forholdsregler regulert i lov nr. 1/1970 om arbeidssikkerhet. I § ​​9 i lov nr. 1 av 1970 er det forklart at virksomheten plikter å vise og forklare de forhold og farer som kan oppstå på arbeidsplassen. I tillegg er ansatte pålagt å bruke personlig verneutstyr og praktisere en sikker holdning i utførelsen av arbeidet. I tillegg kan selskapet også sørge for forsikring for sine ansatte. Et alternativ som kan velges er å registrere ansatte i Arbeidsulykkesforsikringsprogrammet fra BPJS Health som gir beskyttelse mot risikoen for arbeidsulykker, inkludert ulykker som skjer på vei fra hjem til jobb eller omvendt. Dermed forventes arbeidsulykker å bli minimalisert. Eller i det minste, hvis det er en arbeidsulykke, er arbeiderne bare lettere skadet eller til og med ikke skadet i det hele tatt.