Utforsk potensialet ditt med følgende 8 menneskelige intelligenser

En kjent psykolog fra Harvard University, Prof. Howard Gardner, introduserte teorien om 8 menneskelige intelligenser. Denne teorien utforsker grundig de ulike typene intelligens som mennesker besitter. Professoren mener at denne teorien kan brukes til å optimalisere alles evner. Se derfor en utfyllende forklaring på denne teorien, for å kunne finne ut hvilken type intelligens du har.

8 menneskelig intelligens ifølge prof. Howard Gardner

Gardner skisserte først teorien om de 8 menneskelige intelligensene i sin bok Frames of Mind: Theory of Multiple Intelligences i 1983. Han avslørte at alle har forskjellige typer intelligens. En person kan være veldig sterk på visse områder, men han kan også ha andre intelligenser. Denne teorien har fått kritikk fra psykologer og pedagoger. Kritikere hevder at de åtte intelligensene i teorien kun representerer talenter, personlighetstrekk og evner. Imidlertid er denne teorien veldig populær i verden, til og med mange lærere som bruker den i undervisningen i klasserommet. Å lære om de ulike typene intelligens kan hjelpe deg å forstå dine styrker. Her er 8 menneskelige intelligenser ifølge Howard Gardner:
 • Språklig og verbal intelligens

Språklig og verbal intelligens er evnen til å bruke ord og språk effektivt, både muntlig og skriftlig. Folk som faller inn i denne typen er vanligvis veldig flinke til å skrive historier, huske informasjon og lese. Egenskapene til denne typen intelligens, nemlig:
 • God til å huske skriftlig og muntlig informasjon
 • Liker å lese og skrive
 • God til å debattere eller holde taler
 • Kan godt forklare ting
 • Får ofte frem humor når man forteller historier.
Hvis du har språklig og verbal intelligens, er et godt yrkesvalg for deg, som forfatter, journalist, advokat og lærer.
 • Logisk og matematisk intelligens

Logisk og matematisk intelligens er evnen til å utføre matematiske operasjoner og analysere problemer logisk. Personer som faller inn i denne typen er også gode til å resonnere, har beregningsevner og gjenkjenner mønstre og sammenhenger mellom tall eller symboler. Egenskapene til denne typen intelligens, nemlig:
 • Kan godt løse problemer
 • Liker å tenke på abstrakte ideer
 • Liker å gjøre vitenskapelige eksperimenter
 • God til å løse komplekse beregninger.
Hvis du har logisk og matematisk intelligens, er gode karrierevalg for deg vitenskapsmann, matematiker, dataprogrammerer, ingeniør og regnskapsfører.
 • Visuell og romlig intelligens

Visuell og romlig intelligens er evnen til å visualisere, skape og manipulere ting i rommet. Folk som faller inn i denne typen har gode ferdigheter innen kart, grafikk, videoer og bilder. Egenskapene til denne typen intelligens, nemlig:
 • Flott til å sette sammen oppgaver
 • God til å tolke bilder, grafer og diagrammer
 • Interessert i å velge farger
 • Nyt å tegne og male
 • Liker kunst
 • Gjenkjenne et mønster lett.
Hvis du er sterk innen visuell og romlig intelligens, så et godt yrkesvalg for deg, som arkitekt, designer, kunstner, ingeniør, sjakkspiller og pilot.
 • Musikalsk intelligens

Musikalsk intelligens er evnen til å uttrykke seg, nyte, observere, forstå og skape musikalske former. Denne intelligensen har følsomhet for rytme, lyd, tone og tonefarge. Egenskapene til denne typen intelligens, nemlig:
 • Liker å synge eller spille et musikkinstrument
 • Gjenkjenn enkelt musikkmønstre og toner
 • God til å huske melodier og sanger
 • Ha god forståelse for musikalsk struktur, rytme og noter.
Hvis du er musikalsk intelligent, kan et godt karrierevalg for deg inkludere musiker, komponist, sanger, musikklærer eller orkesterdirigent. [[Relatert artikkel]]
 • Mellommenneskelig intelligens

Mellommenneskelig intelligens er evnen til å forstå og være i harmoni med andres følelser, følelser og temperament. Personer med denne intelligensen har en tendens til å være gode til å kommunisere, forstå andre mennesker og kan jobbe med andre. Ikke bare det, å ha denne intelligensen er også dyktig i å vurdere følelsene, motivasjonene, ønsker og intensjoner til menneskene rundt seg. Egenskapene til denne typen intelligens, nemlig:
 • God til å samhandle verbalt
 • Dyktig i non-verbal kommunikasjon
 • Å se situasjonen fra ulike synsvinkler
 • Skap et godt forhold til andre mennesker
 • Evner å løse konflikter i grupper godt.
Hvis du har mellommenneskelig intelligens, så inkluderer gode karrierevalg for deg psykolog, filosof, rådgiver, selger og politiker.
 • Intrapersonlig intelligens

Intrapersonlig intelligens er evnen til å være klar over og forstå egne følelser, følelser, egenskaper, tanker eller motivasjoner. Mennesker med denne intelligensen har en tendens til å like å analysere seg selv, dagdrømme, lage sine egne planer og beslutninger og vurdere sine personlige styrker. Egenskapene til denne typen intelligens, nemlig:
 • God til å analysere egne styrker og svakheter
 • Liker å analysere teorier og ideer
 • Har stor selvinnsikt
 • Forstå dine egne følelser.
Hvis du har en intrapersonlig intelligens, er gode karrierevalg for deg vitenskapsmann, teoretiker, filosof og teolog.
 • Kinestetisk og fysisk intelligens

Kinestetisk og fysisk intelligens er evnen til å bruke kroppen dyktig til å uttrykke seg og lære eller løse problemer. Denne intelligensen involverer koordinasjon, fingerferdighet og bruk av alle eller visse kroppsdeler. Folk som faller inn i denne typen har en tendens til å ha veldig god fysisk kontroll. Egenskapene til denne typen intelligens, nemlig:
 • Liker du dans eller sport?
 • Glad for å skape noe med hendene
 • Har en tendens til å huske ved å gjøre i stedet for å se eller høre
 • God til å koordinere hender og øyne.
Hvis du tilhører kinestetisk og fysisk intelligens, så et godt yrkesvalg for deg, for eksempel danser, håndverker, idrettsutøver og skuespiller.
 • Naturalistisk intelligens

Naturalistisk intelligens er evnen til å forstå naturen, inkludert planter, dyr, miljøet og andre. Denne intelligensen kan også observere, identifisere, klassifisere, skille det som er i naturen. Mennesker med denne intelligensen har en tendens til å være interessert i å ta vare på miljøet, utforske naturen og studere andre arter. De har også god bevissthet om endringer i naturen. Egenskapene til denne typen intelligens, nemlig:
 • Interessert i biologi, botanikk og zoologi
 • Kan enkelt kategorisere og katalogisere informasjon
 • Nyt camping, hagearbeid, fotturer , og utforske naturen
 • Elsker miljøet.
Hvis du tilhører den naturalistiske intelligensen, så et godt yrkesvalg for deg, for eksempel biolog, naturverner, fisker, bonde, jeger og klatrer. Men typen intelligens kan egentlig ikke bestemme ditt karrierevalg. Fordi mennesker er skapt for å ha intelligente hjerner og er i stand til å tilpasse seg i alle miljøer, inkludert arbeid. Hvis du vil vite potensialet ditt, kan du ta en egnethetsinteressetest, som er en serie psykologiske undersøkelser som dekker generelle evner, interesser og personlighet. En person kan ha mer enn én intelligens. Hvis du allerede vet hvilken intelligens du har, er dette tiden for deg å optimalisere evnene dine knyttet til den intelligensen. Så, hvilken type intelligens har du? [[Relatert artikkel]]