Fordeler og hvordan kreve JKM BPJS ansettelse som kan utføres av arvinger

Dødssikkerhetsprogrammet (JKM) er et program for BPJS Employment-deltakere sammen med programmene Arbeidsulykkesforsikring (JKK), Old Age Security (JHT) og Pensjonssikkerhet (JP). JKM BPJS Ketenagakerjaan-deltakere må betale månedlige bidrag på 0,3 prosent av lønnen for lønnsmottakende arbeidere (PPU) og Rp 6 800 for ikke-lønnsmottakere (PBPU). Ved å delta i JKM BPJS Employment-programmet er det flere fordeler som kan oppnås av deltakerens arvinger. Hvordan utbetale BPJS en avdød person må oppfylle administrative krav og følge den etablerte BPJS Employment dødsfallskravet.

Definisjon av JKM BPJS Employment

National Social Security Council definerer Death Security Program eller JKM som et nasjonalt administrert trygdeprogram basert på prinsippet om sosial forsikring, med sikte på å gi dødsfall utbetalt til arvingene til deltakere som dør. BPJS Employment Death Security er forskjellig fra arbeidsulykkesforsikring fordi dette programmet er en kontantytelse som gis til arvinger når en deltaker dør under aktiv deltakelse, men ikke på grunn av en arbeidsulykke.

Fordeler med JKM BPJS Employment

Det er ulike fordeler som kan oppnås ved å delta i JKM BPJS Employment-programmet. Rapportert fra BPJS Employment-nettstedet inkluderer fordelene med JKM BPJS-TK-programmet:

1, Kontanterstatning

Arvingene til BPJS Employment Death Security-deltakere vil motta kontantytelser på totalt 42 000 000 IDR med følgende detaljer:
 • 000 000 som skal betales med en gang
 • 000 000 som betales regelmessig i 24 måneder
 • 000 000 som begravelsesutgifter

2. Stipendkompensasjon

Fordelene til JKM BPJS Ketenagakerjaan inkluderer også stipendfordeler gitt til barn som deltar i programmet som har hatt en minimumsbidragsperiode på 3 år. Denne kompensasjonen gis til de to deltakende barna regelmessig hvert år basert på utdanningsnivået til hvert barn. Hver stipendfordel har en frist for BPJS Employment Dødsforsikringskrav, nemlig:
 • Utdanningsnivå fra barnehage til grunnskole/tilsvarende får stipendkompensasjon på 1 500 000 Rp./person/år, med en maksimal grense på 8 år.
 • Utdanningsnivå/tilsvarende ungdomsskole mottar stipendkompensasjon på 2 000 000 Rp./person/år, med en maksimal grense på 3 år.
 • Videregående utdanningsnivå/tilsvarende får en stipendkompensasjon på 3.000.000 Rp. person/år, med en maksimal grense på 3 år.
 • Høyere utdanningsnivå med maksimalt S1 eller opplæring vil motta stipendkompensasjon på Rp. 12.000.000/person/år, med en maksimal grense på 5 år.
I motsetning til kontanterstatning skal stipendkrav sendes inn hvert år. Dersom arvingene ikke har gått i skolealder når deltakeren dør, gis den nye stipenderstatningen når barnet går i skolealder. Fristen for BPJS Employment Death Security-krav for stipendfordeler slutter når barnet som deltar i BPJS Employment Death Security-programmet er 23 år gammelt, gift eller allerede i arbeid. [[Relatert artikkel]]

Hvordan kreve BPJS dødsfallsforsikring

For å få JKM BPJS Arbeidserstatning er det best om stønadskravsprosessen gjennomføres så raskt som mulig slik at erstatning umiddelbart kan gis til arvingene. Følgende er trinnene som arvingene må gå gjennom som en måte å kreve BPJS Employment death insurance.

1. Arvingene besøker bygda

Først av alt må arvingene besøke kelurahan for å ivareta følgende krav:
 • Legalisering av deltaker-ID-kort og familiekort
 • Lage en dødsattest
 • Lag et enkeltsertifikat for de som ikke er gift
 • Legalisering av ID-kortene til arvingene
 • Legaliser deltakerens fødselsattest.

2. Utarbeid fullstendighetsdokumenter

I tillegg må arvingene også utarbeide ulike fullstendige dokumenter, inkludert:
 • Deltakerkort for BPJS Employment Death Insurance-programmet
 • Deltakerens ID-kort
 • KK-deltakere
 • ID-kort til arvingen
 • Attest for arvinger
 • Døds sertifikat
 • Utfylte JK og JHT skjemaer
 • En sparebok med konto i arvingenes navn
 • Fullmakt hvis autorisert
 • Autorisert ID-kort.

3. Besøk BPJS arbeidskontor

Etter at alle kravene og dokumentene er fullført, kan arvingene besøke BPJS Arbeidskontor for å:
 • Fyll ut erstatningsskjemaet ved dødsfall
 • Fyll ut kravkravdokumentene.
Videre vil alle data og kravfiler verifiseres av BPJS Employment. Erstatningspengene vil bli utbetalt og overført til mottakerens konto. Utbetaling av JKM BPJS Ketenagakerjaan-ytelser må skje senest tre virkedager fra mottak av JKM-søknadsbrevet. Hvis du har spørsmål om helseproblemer, kan du spørre legen din direkte på SehatQ-familiens helseapplikasjon gratis. Last ned SehatQ-appen nå på App Store eller Google Play.