6 trinn for førstehjelp når elektrisk støt er korrigert

Elektrisk støt eller elektrisk støt er en nødsituasjon når en person kommer i direkte kontakt med en elektrisk strøm. Derfor må personer som får elektriske eller elektriske støt umiddelbart få førstehjelp.

Hva er årsaken til at en person får elektrisk støt?

Elektriske lavspenningsstrømmer (mindre enn 500 volt) forårsaker vanligvis ikke alvorlige skader. Du kan imidlertid oppleve en større risiko dersom den elektriske strømmen er høyere enn 500 volt. Noen av årsakene til at noen får elektriske støt er:
 • Lynnedslag.
 • Feil reparasjon av elektrisk verktøy, kabler eller andre elektroniske enheter.
 • Kontakt med kabler, elektroverktøy eller elektroniske enheter.
 • Kontakt med verktøy i arbeidsmiljøet.
 • Berøring eller biting av en metallisk strømkilde. Dette forekommer vanligvis hos barn.
Effekten av elektrisk støt på kroppen kan påvirkes av flere faktorer. Med utgangspunkt i kroppens størrelse, omfanget av kroppsdelen som er i kontakt med den elektriske strømmen, styrken til den elektriske strømmen og hvor lenge offeret får elektrokuttering.

Tegn og symptomer på elektrisk støt

Tegn og symptomer på elektrisk støt har en tendens til å variere fra person til person. Generelt inkluderer noen av symptomene på elektrisk støt å oppleve:
 • Anfall
 • Brannsår
 • Hodepine
 • Nummenhet eller prikking
 • Tap av bevissthet
 • Problemer med hørsel eller syn
 • Uregelmessig hjerterytme
Hvis offeret har en ytre skade, vil han få brannskader på huden. I mellomtiden, hvis skaden er inne i kroppen, er risikoen skade på organer, bein, muskler og nervesystemet. I alvorlige tilfeller kan du også oppleve hjertefrekvensforstyrrelser til hjertestans.

Førstehjelpstrinn for ofre for elektrisk støt

Før du hjelper et offer som har fått elektrisk støt, bør du være forsiktig så du ikke får elektrisk støt også. Følg disse førstehjelpsretningslinjene for å beskytte deg selv når du hjelper noen som får elektriske støt eller elektrisk støt:

1. Slå av strømmen på stedet

Før du hjelper et offer for elektrisk støt, vær oppmerksom på situasjonen rundt deg. Pass på at du ikke er i nærheten av et strømkildeområde. Hvis mulig, slå av strømmen umiddelbart på stedet. Du kan se etter sikringsskap eller elektriske paneler som er nyttige for å slå av strømmen. Hvis den ikke kan slås av, flytt eller hold offeret borte fra strømkilden ved å bruke en gjenstand som ikke er elektrifisert. Fjern strømkilden ved å skyve den med en kost, holde offeret på avstand med en benk, dekke den med en haug med aviser, tykke bøker, tre eller en dørmatte. Ikke berør den elektriske strømmen med våte eller metallgjenstander. Hvis strømkilden fortsatt ikke kan slukkes, hold en avstand på minst seks meter fra offeret som fortsatt får elektrisk støt for å beskytte deg mot den elektriske strømmen.

2. Søk medisinsk hjelp

Hvis noen i nærheten av deg får elektrisk støt, ring øyeblikkelig legevakten for å ringe en ambulanse. Du kan også umiddelbart søke legehjelp til nærmeste sykehus eller akuttmottak.

3. Ikke flytt offeret

Ikke flytt et offer som har fått elektrisk støt med mindre han befinner seg på et utrygt sted eller står i fare for å få elektrisk støt igjen.

4. Undersøk offerets kropp

Mens du venter på at medisinsk hjelp skal ankomme, utfør annen førstehjelp for elektrisk støt ved å undersøke offerets kropp nøye fra hodet, nakken til føttene. Hvis offeret opplever smerter i hender eller føtter, kan dette tyde på et mulig brudd på grunn av det elektriske støtet. Hvis han viser tegn på sjokk (svakhet, oppkast, besvimelse, rask pust eller svært blekt ansikt), legg deg ned med hodet litt lavere enn kroppen og bena hevet. Dekk deretter til offerets kropp med et teppe eller en jakke. Sjekk også offerets pust og puls. Hvis offerets pust og puls ser ut til å være svak eller sakte ned, bruk teknikken umiddelbart hjerte-lungeredning (HLR) eller kunstig åndedrett. Det er bedre å ikke la offeret være alene mens du venter på at medisinsk hjelp skal ankomme.

5. Behandle brannskader

Hvis offeret har en forbrenning, fjern eventuelle klær eller gjenstander som sitter fast på huden for å forhindre at forbrenningen sprer seg. Skyll deretter det forbrente området med kaldt rennende vann til smerten avtar. Gjør deretter førstehjelp for brannskader ved å dekke såret med en bandasje eller gasbind.

6. Øv på kunstig åndedrett

Utfør eventuelt kunstig åndedrett og hjerte-lungeredning på offeret. Denne teknikken kan gis hvis det elektrokuttede offeret ikke puster og pulsen er svak. Sørg for at du forstår hvordan du utfører HLR-teknikker for å unngå feil som faktisk kan være dødelige.

Forholdsregler for å unngå å bli elektrisk støt eller elektrisk støt

Strømkilder kan være farlige hvis de brukes uforsiktig. Gjør derfor følgende for å unngå å bli elektrisk støt:
 • Hold strømledningen utilgjengelig for barn, spesielt strømledningen koblet til en stikkontakt (støpsel).
 • Lær barna om farene ved elektrisitet.
 • Bruk sikkerhetsutstyr på alle stikkontakter i hjemmet ditt.
 • Unngå direkte kontakt med elektriske og elektroniske enheter med våte hender eller umiddelbart etter bading.
 • Unngå elektriske farer i arbeidsmiljøet. Sørg for å alltid følge de personlige sikkerhetsinstruksjonene når du bruker elektrisk utstyr mens du arbeider.
[[relaterte artikler]] Førstehjelp for personer som får elektriske støt bør utføres umiddelbart. Årsaken er at ofre for elektrisk støt kan få skader, brannskader, organskader og kan være dødelige. Men hvis offerets tilstand er alvorlig eller alvorlig, bør du umiddelbart oppsøke lege for å få riktig behandling.