6 stadier av atferdsendring og hvordan gjøre det lettere å realisere

Endringer i atferd er vanlig i livet. Endringer som skjer kan skje naturlig, men kan også gjøres med et bestemt formål. For eksempel, tidligere var du en person som ofte spiser søppelmat , så endre kostholdet for å være sunnere fordi de ønsker å gå ned i vekt. Naturen varierer også, noen varer lenge, men ikke sjelden er den også midlertidig. Atferdsendring krever ekte følelser, innsats og tidsforpliktelse for å få det til og vare lenge.

Stadiene i atferd endres

i følge Transteoretisk modell introdusert av James Prochaska og Carlo DiClemente på slutten av 1970-tallet, er det en rekke stadier som oppstår i atferdsendring. De sier at endring ikke skjer lett, og krever engasjement for å materialisere seg. De seks hovedstadiene i atferdsendring er som følger:

1. Prekontemplasjon

Prekontemplasjon er stadiet når en person ikke har erkjent at det er et problem med oppførselen hans. Venner, familiemedlemmer eller partnere kan ha antydet at det er en problematisk atferd, men du velger å nekte for det. Noen mennesker kan også føle seg resignert overfor situasjonen og tro at de ikke har kontroll over oppførselen deres. Det er også de som føler at hans faktiske destruktive oppførsel ikke er et problem. Dette skjer vanligvis på grunn av mangel på informasjon om konsekvensene av handlingene som er tatt.

2. Kontemplasjon

På scenen kontemplasjon , vil en person bli stadig mer klar over fordelene ved å gjøre endringer. Men prisen som skal betales utløser da en konflikt i dem for å avgjøre om endringer må gjøres eller ikke. Dette stadiet kan vare i flere måneder, til og med år. Mange mennesker mislykkes på dette stadiet fordi de ikke ser på endring som et middel til fysisk, mental eller følelsesmessig gevinst.

3. Forberedelse

Forberedelse er stadiet når en person begynner å gjøre små endringer som en form for forberedelse. For eksempel, når du ønsker å gå ned i vekt, vil du bytte til mat som er lav i fett. For å lykkes med dette stadiet, ha så mye informasjon som mulig som vil støtte deg til å gjøre en atferdsendring. Lag også en motivasjonsliste og legg den på et sted som er lett synlig slik at du alltid husker å endre til det bedre.

4. Handling

På dette stadiet vil en person begynne å ta direkte handling for å oppnå det som er hans mål. For eksempel, hvis du ønsker å gå ned i vekt, vil du begynne å ta et sunt kosthold, trene regelmessig og redusere snacks. Ikke glem å belønne deg selv nå og da for hvert positive skritt du tar. Styrking og støtte er nødvendig slik at du kan passere dette stadiet jevnt.

5. Vedlikehold

Vedlikehold er stadiet når du prøver å opprettholde en ny atferd. På dette stadiet, prøv å finne måter å unngå fristelser på. Belønn deg selv når du unngår fristelsen godt. Hvis du vakler, ikke gi opp lett. Minn deg selv på at det bare er et lite tilbakeslag, før du leter etter måter å forbedre og opprettholde en ny positiv atferd på.

6. Tilbakefall

Når du gjør atferdsendringer, er tilbakefall vanlig. Når gammel atferd får tilbakefall, kan du oppleve skuffelse, frustrasjon og en følelse av å mislykkes. Nøkkelen til suksess er å ikke la tilbakeslagene ødelegge selvtilliten din. Hvis du begynner å gå tilbake til et gammelt atferdsmønster, prøv å finne ut hva som utløser tilbakefallet og hva du skal gjøre for å unngå det.

Måter å gjøre atferdsendring lettere realisert

Å endre atferd er kanskje ikke så lett som å snu håndflaten. Likevel er det en rekke handlinger som kan iverksettes slik at atferdsendring lettere kan realiseres, inkludert:
  • Forplikte deg til å gjøre en endring
  • Å endre usunn oppførsel til noe mer positivt, for eksempel å fortelle problemet til de nærmeste i stedet for å avlede det ved å drikke alkohol
  • Gi deg selv en belønning når du lykkes med å gjøre små endringer slik at du er enda mer spent på å bli enda bedre
  • Ikke engasjer deg i et miljø som tillater gjentakelse av usunn atferd
  • Be om støtte fra andre, enten det er familie, venner eller partnere
[[Relatert artikkel]]

Notater fra SehatQ

Atferdsendring krever følelser, engasjement og reell innsats. Det er seks trinn som må bestås, blant dem prekontemplasjon , kontemplasjon , forberedelse , handling , vedlikehold , og tilbakefall . Hvis du har spørsmål om helseproblemer, kan du spørre legen din direkte på SehatQ-familiens helseapplikasjon gratis. Last ned SehatQ-appen nå på App Store eller Google Play.